Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Цільові фонди та управління ними

Цільові фонди та управління ними

Назва:
Цільові фонди та управління ними
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,72 KB
Завантажень:
102
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Цільові фонди та управління ними
1. Державне регулювання та фінансовий механізм соціального страхування в Україні
Державне регулювання — це важливий елемент управління соціальним страхуванням, формуванням та використанням коштів державних соціальних фондів. Метою державного регу-лювання у сфері загальнообов'язкового державного соціально-го страхування є:
проведення єдиної політики держави в цій сфері;
забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'яз-кове державне соціальне страхування;
створення умов для ефективного функціонування системи соціального страхування;
забезпечення дотримання суб'єктами соціального страху-вання вимог законів, інших нормативно-правових актів;
адаптація системи соціального страхування до міжнародних стандартів.
Державне регулювання соціального страхування полягає у:
розробці та прийнятті системи законодавчих, нормативно-правових актів, що регламентують відносини в цій сфері;
щорічному перегляді та затвердженні розмірів страхових внесків, норм, нормативів з урахуванням поточної еконо-мічної та соціальної ситуації;
перегляді видів та розмірів соціальних виплат з метою по-кращення матеріального забезпечення громадян;
встановленні обов'язкової вимоги щодо створення страхо-вих резервів з метою забезпечення своєчасності та повноти соціальних виплат;
державному фінансовому контролі за дотриманням законо-давства щодо формування доходів соціальних страхових фондів та цільового використання їх коштів;
контролі та нагляді за діяльністю центральних і територіаль-них органів державних фондів, їх взаємодією з іншими суб'єктами.
Державне регулювання передбачає створення та функціону-вання відповідного фінансового механізму, який повинен бути спрямований на раціональне управління рухом фінансових ре-сурсів та формування фінансових відносин, що виникають у процесі утворення та використання страхових фондів.
Фінансовий механізм регулювання соціального страхування — це сукупність фінансових методів, форм та важелів управління фінансовими ресурсами, що призначені для матеріального за-безпечення громадян у разі настання страхових випадків.
Фінансові методи відображають вплив фінансів на процеси, які відбуваються у сфері соціального страхування. їх дія вияв-ляється в ході формування та використання бюджетів страхових фондів. Фінансові методи діють за допомогою фінансових ва-желів. Усі елементи фінансового механізму повинні бути на-цілені на виконання основних функцій управління, а саме: пла-нування, прогнозування, оперативного управління, регулюван-ня, контролю, нагляду.
Правове забезпечення виявляється у встановленні правових засад відносин, що мають місце у сфері соціального страхуван-ня. Закони України, Укази Президента встановлюють обов'яз-ки, права та відповідальність сторін, які беруть участь у страху-ванні. Вони передбачають правові норми, згідно з якими на Ка-бінет Міністрів України, Пенсійний фонд, інші органи державної виконавчої влади покладаються завдання з розробки конкретних постанов, інструкцій та положень щодо забезпечен-ня виконання законів. Постанови Кабінету Міністрів України, правління Пенсійного фонду та інших державних цільових фондів деталізують статті законів та розробляють механізм їх ре-алізації в практичній діяльності. Крім того, Кабінет Міністрів України має право видавати в межах своєї компетенції та повно-важень нормативні акти, що безпосередньо стосуються соціаль-ного захисту населення.
2. Управління державним пенсійним страхуванням в Україні.
Пенсійне страхування (один із видів соціального страхуван-ня) — це гарантована державою система заходів щодо забезпе-чення громадян у старості, на випадок хвороби, втрати працез-датності. Одна із основних форм соціального захисту, в основі якої лежить страховий метод, тобто внесення в особливі фонди обов'язкових платежів суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів господарської діяльності та особами найманої праці, які працюють на умовах трудового договору, й використання державою цих коштів для матеріаль-ного забезпечення громадян.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Цільові фонди та управління ними

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок