Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Німецька соціальна ринкова економіка

Німецька соціальна ринкова економіка

Назва:
Німецька соціальна ринкова економіка
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,05 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Тема: Німецька соціальна ринкова економіка.


План.


1. Цінності.
Концепція «соціального ринкового господарст-ва», основоположниками якої є західнонімецькі еконо-місти А. Мюллер-Армак, Л. Ерхард та В. Ойкен, значно відрізняється від теорії класичного ліберального госпо-дарства (тобто від концепції «ринкової економіки»), в якій державі відводилася роль «нічного сторожа». Ці вчені переконані, що перед державою стоять величезні завдання, а можливість звільнити державу від її обов'яз-ків малоймовірна. Одним із найважливіших завдань дер-жави Л. Ерхард вважає забезпечення вільної конкурен-ції. Вільна власна ініціатива й конкуренція повинні по-єднуватися з активною роллю держави в господарському житті. Головним критерієм свободи, за Л. Ерхардом, є свобода споживання, що «логічно доповнюється у свобо-ді підприємця виробляти та продавати ті продукти, які відповідають попиту...». Головною небезпекою для соціального ринкового господарства вважались монопо-лії, які руйнували ціновий механізм.
Один із найважливіших критеріїв соціального ринко-вого господарства (поєднання соціального з ринковим) — досягнення ефективного господарського порядку, коли із зростанням продуктивності праці знижуються ціни, під-вищується реальна заробітна плата. Через конкуренцію (як найефективніший засіб досягнення та забезпечення добробуту) «може бути досягнута — у кращому значенні цього слова — соціалізація прогресу і прибутку...». Роль держави Л. Ерхард також порівнював з діями судді на футбольному полі.
Другим важливим критерієм соціального ринкового господарства є оптимальне поєднання ринкової економі-ки та планового господарства (централізовано регульова-на система економіки). У цьому зв'язку Г. Ортліб (один із прихильників сучасного неолібералізму) писав: «Ми повинні розуміти, що давня суперечка про те, чому нада-ти перевагу — плановому чи ринковому господарству, нині не становить інтересу. Важливішою є комбінація то-го й іншого, тобто регульована економіка». У пізніших виданнях інших німецьких авторів «соціальне ринкове господарство» визначається як сучасна форма економіч-ної організації ринкового типу з налагодженим механіз-мом державного регулювання, відповідною інституціональною структурою і системою соціального захисту на-селення». Проте таке регулювання повинно бути непрямим.
Соціальна орієнтована ринкова економіка — модель соціально-економічного розвитку, що передбачає переважання приватної власності та ринку в процесі їх поєднання з державною власністю та державним регулюванням й систему соціального захисту населення.
Водночас Л. Ерхард відкидав концепції «товариства колективної відповідальності», «держави добробуту». Остання є складовим елементом теорії «змішаної еконо-міки», і в цьому головна відмінність цієї теорії від теорії «соціальне ринкового господарства». Другою такою від-мінністю є домінування в соціальне орієнтованій еконо-міці приватної власності, а в змішаній — оптимальне по-єднання приватної та державної (особливо коли йдеться про соціал-реформістський варіант такої економіки). Якщо для досягнення соціальної спрямованості економі-ки потрібно, на думку батька німецького економічного дива Л. Ерхарда, не вдосконалювати розподіл, а підніма-ти виробництво, то, на думку Е. Хансена (одного з пред-ставників концепції «змішаної економіки»), держава добробуту «є передусім перерозподільником виробленого доходу». Ще одна важлива функція такої держави — здійснення певних форм національного економічного планування.
2. Політичні установи.
У правовій державі, яка покликана гарантува-ти свободи та забезпечувати справедливий по-рядок, приватні економічні суб'єкти надійно за-хищені від утручань держави у реалізацію своїх повноважень шляхом надання їм прав консти-туційної сили (основних прав). За допомогою положень публічного права відбувається відме-жування приватної сфери від державних впливів.
Приватна автономія в економічній сфері забезпечується інститутом приватної власності та існуванням свободи укладення договорів, пере-сування, вибору місця проживання, вибору ро-ду занять і професії, свободу об'єднань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Німецька соціальна ринкова економіка

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок