Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Форми фінансової санації

Форми фінансової санації

Назва:
Форми фінансової санації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,48 KB
Завантажень:
376
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Форми фінансової санації
Головною метою фінансової санації є мобілізація фінансових ре-сурсів для:
1. Відновлення (поліпшення) платоспроможності та ліквідності.
2. Формування фінансового капіталу для проведення санаційних заходів виробничо-технічного характеру.
Сукупний капітал підприємства складається з власного та позичко-вого капіталу. Таким чином, фінансування санації може здійснюватися за рахунок власних коштів підприємства (самофінансування), фінансо-вих засобів власників, за допомогою кредиторів і, у виняткових випад-ках, через одержання державної фінансової підтримки. Санація може бути спрямована на реструктуризацію активів або на реструктуризацію пасивів. За формальними ознаками розрізняють два види санації:
а) санація без залучення додаткових фінансових ресурсів на під-приємство;
б) санація із залученням нового фінансового капіталу.
У першому випадку санація може здійснюватися в таких формах:*
зменшення номінального капіталу підприємства;*
конверсія власності в борг;*
конверсія боргу у власність;*
пролонгація строків сплати заборгованості;*
добровільне зменшення заборгованості;*
самофінансування.
Санація із залученням нового фінансового капіталу може наби-рати таких форм:*
альтернативна санація;*
зменшення номінального капіталу з наступним його збіль-шенням (двоступінчаста санація);*
безповоротна фінансова допомога власників;*
безповоротна фінансова допомога персоналу;*
емісія облігацій конверсійного займу;*
залучення додаткових позик.
За джерелами мобілізацій фінансових ресурсів розрізняють ав-тономну санацію (власні кошти підприємства та капітал його вла-сників) та зовнішню санацію (кошти кредиторів та держави). Виді-ляють окремий вид санації підприємств — з допомогою державної фінансової підтримки. Фінансування державою санаційних заходів може здійснюватися на поворотній або безповоротній основі. Крім того, в окремих випадках держава може вдатися до непрямих ме-тодів сприяння санації суб'єктів господарювання: податкові піль-ги, створення особливих умов підприємницької діяльності і т.д.
Якщо в балансі підприємства за результатами звітного року ві-дображено непокриті збитки минулих років (чи збитки звітного року), то треба приймати рішення про джерела покриття цих збит-ків. Щодо цього у науковій літературі з питань санації дуже часто трапляється поняття «чистої санації». Чиста санація полягає в санації балансу неспроможного підприємства. Вона спрямована на формальне покриття зазначених у балансі збитків.
Внутрішні джерела фінансової санації
У літературі з питань фінансової санації вказують на два види реакції підприємств на фінансову кризу:
1. Захисна реакція, яка передбачає різке скорочення витрат, за-криття та розпродаж окремих підрозділів підприємства, скорочення та розпродаж обладнання, звільнення персоналу, скорочення окре-мих частин ринкового сегмента, зменшення відпускних цін та (або) обсягів реалізації продукції.
2. Наступальна реакція, що передбачає активні дії: модернізація обладнання, уведення нових технологій, запровадження ефективно-го маркетингу, підвищення цін, пошук нових ринків збуту продук-ції, розробка і впровадження прогресивної стратегічної концепції контролінгу та управління.
Залежно від вибраної стратегії підприємство добирає той чи інший каталог внутрішньогосподарських санаційних заходів. Використання внутрішніх фінансових резервів дає змогу не тільки подолати внутрі-шні причини неспроможності підприємств, а й значно зменшує зале-жність ефективності проведення санації від залучення зовнішніх фі-нансових джерел. Водночас, на підприємствах, які перебувають у фінансовій кризі, повністю вичерпано такі класичні джерела самофі-нансування, як прибуток та амортизація. Мобілізацію внутрішніх ре-зервів фінансової стабілізації спрямовано передовсім на поліпшення (або відновлення) платоспроможності та ліквідності підприємства. Як правило, її здійснюють за такими основними напрямами:
1. Реструктуризація активів.
2. Зменшення (заморожування) витрат.
3. Збільшення виручки від реалізації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Форми фінансової санації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок