Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Назва:
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,40 KB
Завантажень:
458
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями
Платіжні вимоги-доручення -не комбінований розрахунко-вий документ, який складається з двох частин. Верхня частина — вимога підприємства-постачальника до підприємства-покупця спла-тити вартість товару, виконаних робіт, послуг. Нижня частина — доручення покупця (платника грошових коштів) банку, який його обслуговує, переказати належну суму коштів з його рахунку на ра-хунок постачальника. Цей розрахунковий документ заповнює поста-чальник (отримувач грошових коштів) і направляє покупцеві (плат-нику коштів). Покупець (платник коштів), коли він згоден оплатити товар (роботи, послуги), заповнює нижню частину цього документа і направляє його у свій банк (банк, який його обслуговує) для пере-казу акцептованої суми на розрахунковий рахунок постачальника.
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями застосовуються переважно в міжміських розрахунках за відвантажені товарно-матері-альні цінності, виконані роботи, надані послуги. Їх не застосовують сто-совно розрахунків претензійного характеру навіть тоді. коли вони випли-вають із реальних відносин щодо поставки товарів і надання послуг.
Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями можуть бути з акцептом або без акцепту. Платники мають право повністю відмо-витися від акцепту платіжної вимоги-доручення, коли товари (по-слуги) не було замовлено; коли товари відвантажено не на погодже-ну адресу; коли їх доставлено достроково; коли вони недоброякісні, некомплектні; коли не погоджено ціну товару. Часткова відмова від акцепту платіжної вимоги-доручення може бути, коли поряд із за-мовленими відвантажено і якісь додаткові товари; коли докумен-тально встановлено наявність недоброякісної або неуком-плектованої частини товарів; у разі завищення цін, арифметичних помилок у товарно-транспортних документах тощо.
Основою відмови від акцепту може бути також порушення умов контрактів (угод). Про відмову від акцепту платник зобов'язаний у встановлений строк повідомити банк і постачальника, зазначивши причини відмови. Відмова від акцепту не приймається банком, якщо її недостатньо мотивовано або мотиви суперечать законодавству чи інструкціям банку. Розрахунок за допомогою платіжної вимоги-доручення здійснюється за схемою рис.
Рис. Розрахунок платіжною вимогою-дорученням
1 — постачальник відваїггажує продукцію покупцеві, 2 — разом з документами на відвантаже-ну продукцію постачальник передає платіжну вимогу-доручення на оплату; 3 — покупець передає платіжну вимогу-доручення в банк, який його обслуговує. для переказу коштів; 4 — банк покупця (платника коштів) списус з рахунка покупця кошти; 5 — банк покупця сповіщає випискою поку-пця — власника рахунка про списання коштів -з його розрахункового рахунка; 6 — банк покупим направляє в банк постачальника платіжну вимогу-доручення; 7 — банк постачальника зараховує коні 111 на рахунок постачальника (отримувача коштів); 8 — банк постачальника сповіщає постачальника (в 1.1 сника рахунка) про надходження коштів на рахунок (випискою з розрахункового рахунка).
Розглянута форма розрахунків сполучає розрахунки платіжними дорученнями і платіжними вимогами-дорученнями.
Позитивні її якості полягають у такому: вона більше відповіді» фінансовим та господарським інтересам постачальників і покупців; зміцнює договірні відносини в господарстві; прискорює оформлен-ня розрахункових документів; платіж здійснюється за згодою плат-ника після попередньої перевірки розрахункових і товарно-транс-портних документів постачальника.
Розрахунки чеками
У розрахунках між підприємствами застосовуються розрахункові чеки. Для отримання готівки з рахунків у банківських установах ви-користовуються грошові чеки.
Розрахунковий чек — це документ стандартної форми з дорученням чекодавця своєму банкові переказати кошти з рахунка чеко-давця на рахунок пред'явника чека (отримувача коштів). Розрахун-іек, як і платіжне доручення, заповнює платник. На відміну і іжного доручення чек передається платником підприємству — отримувачу платежу безпосередньо під час здійснення господарської операції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок