Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Економічний зміст, принципи організації та класифікації розрахунків

Економічний зміст, принципи організації та класифікації розрахунків

Назва:
Економічний зміст, принципи організації та класифікації розрахунків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,68 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Економічний зміст, принципи організації та класифікації розрахунків
У процесі виробничої діяльності (виробництва та продажу про-
дукції, отримання і розподілу грошових доходів та накопичень
тощо) суб’єкти господарювання вступають у різні розрахунково-
грошові відносини з іншими підприємствами, організаціями, ланка-
ми фінансово-кредитної системи, фізичними особами. Ці відносини
пов’язані з оплатою придбаних товарів, наданих послуг, перераху-
ванням у різні ланки фінансової системи встановлених податків та
платежів, виплатою заробітної плати, пенсій, матеріальної допомо-
ги працівникам тощо.
Таким чином, розрахунками в народному господарстві називається
система грошових відносин, пов’язаних з оплатою товарів, послуг та ви-
конанням інших фінансово-кредитних зобов’язань підприємств, органі-
зацій, населення.
Розрахунки здійснюються готівкою або шляхом безготівкових
перерахувань через установи банків, але завжди у грошовій формі.
Розрахунки готівкою — це платежі готівкою підприємств і фізич-
них осіб між собою за реалізовану продукцію, товари, виконані ро-
боти, а також за операціями, які безпосередньо не пов’язані з реалі-
зацією продукції (товарів, послуг) та іншого майна. Такі розрахун-
ки готівкою здійснюються, як правило, з каси підприємств, установ,
організацій.
У господарському обороті сфера застосовування готівки обмеже-
на. Готівку використовують в основному для розрахунків з праців-
никами підприємств — виплати заробітної плати, пенсій, допомоги,
а в окремих випадках — для розрахунків за товари та послуги.
Між підприємствами, організаціями, установами та ланками
фінансово-кредитної системи розрахунки здійснюються в основно-
му в безготівковій формі через установи банків.
Сутність безготівкової форми розрахунків полягає в тому, що пла-
тежі за товари та послуги, а також інші перерахування здійснюються
не готівкою, а шляхом перерахування грошових коштів з рахунка плат-
ника на рахунок постачальника або одержувача коштів відповідною
установою банку.
Ця форма розрахунків призначена для заміни готівки у платіж-
ному обороті.
При побудові системи розрахунків необхідно виходити з вимог
найбільшого наближення моменту здійснення платежу до моменту
отримання продукції, товарів, послуг, недопущення утворення не-
обґрунтованої кредиторської заборгованості, максимальної економії
платіжних коштів для розрахунків та можливості забезпечення як-
найефективнішого контролю за використанням грошових коштів.
У безготівкових розрахунках як постачальникам, так і покупцям
необхідно дотримуватись таких принципів:
1. Клієнти мають вибирати установи банків для зберігання гро-
шових коштів і форми безготівкових розрахунків самостійно.
2. Розрахунки, як правило, необхідно здійснювати одразу після
відпуску (відвантаження) товарів, надання послуг або одночасно
з ними.
3. Платежі мають здійснюватися через установи банку та під їх
контролем тільки за розпорядженням платника та за наявності у
нього необхідних коштів або права на отримання банківського кре-
диту.
4. Грошові кошти мають використовуватися тільки за цільовим
призначенням.
5. Розрахунки необхідно здійснювати на основі розрахунково-
платіжних документів типової форми.
Залежно від об’єктів платежів безготівкові розрахунки поділя-
ються на розрахунки за товарними і нетоварними операціями.
Розрахунки за товарними операціями пов’язані з оплатою отрима-
ної продукції, придбанням товарно-матеріальних цінностей та отри-
манням послуг. У платіжному обороті вони мають найбільшу пито-
му вагу.
До розрахунків за нетоварними операціями належать платежі в
бюджет, із соціального та майнового страхування, погашення кре-
дитів та відсотків за ними, із сплати пені, штрафів, недоутримок за
порушення розрахунково-платіжної дисципліни та ін.
Залежно від місця здійснення платежу і перебування платника
розрахунки поділяються на місцеві та міжміські.
Місцевими є розрахунки, що здійснюються між підприємствами та
організаціями, яких обслуговує одна або кілька місцевих установ
банку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Економічний зміст, принципи організації та класифікації розрахунків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок