Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Показники стану власних оборотних коштів

Показники стану власних оборотних коштів

Назва:
Показники стану власних оборотних коштів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,23 KB
Завантажень:
363
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Показники стану власних оборотних коштів
Стан оборотних коштів характеризується насамперед наявністю їх на певну дату. Наявність власних оборотних коштів підприємства ви-значається як різниця між сумою підсумку І розділу пасиву балансу Ф.1 та рядка 530 і підсумком І розділу активу балансу Ф.1 та рядка 300.
Тобто із суми І розділу пасиву «Джерела власних та прирівняних до них коштів» (ряд. 495, графа 4) та суми рядка 530 (довгострокові кредити) вираховується сума показників розділу активу «Основні засоби та інші позаоборотні активи» (ряд. 070, графа 4) та позикові кошти (ряд. 300).
Порівняння фактичної наявності оборотних коштів з нормативом лає змогу визначити брак або надлишок власних оборотних коштів.
Брак власних оборотних коштів означає перевищення норма-тиву оборотних коштів над фактичною наявністю їх. Він може ви-никнути з вини самого підприємства, інших підприємств, у резуль-таті зміни умов господарювання, не взятих до уваги своєчасно (як, наприклад, несвоєчасне фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів), через стихійне лихо та з інших причин.
Основними причинами браку власних оборотних коштів можуть бути: погана робота маркетингової служби; невиконання планів при-бутку; слабка відповідальність підприємств за формування і збере-ження власних оборотних коштів та їх нецільове використання; не-своєчасне фінансування приросту нормативу оборотних коштів;
наявність дебіторської заборгованості (несвоєчасні розрахунки) тощо.
Брак власних оборотних коштів може виникати у зв'язку зі знач-ним підвищенням цін у результаті інфляційних процесів.
Надлишок власних оборотних коштів створюється в підпри-ємств у разі перевищення розмірів оборотних коштів понад визна-чені їх нормативи, необхідні для задоволення постійних мінімаль-них потреб виробництва в ресурсах. Він може виникнути внаслідок перевиконання плану прибутку; неповного внеску платежів до бю-джету; безоплатного надходження (отримання) товарно-матеріаль-них цінностей від інших організацій; неповного використання при-бутку на цілі, передбачені фінансовим планом, та ін.
Перевищення нормативу оборотних коштів може бути виправда-ним у разі перевиконання плану випуску продукції, але темпи зрос-тання нормативних запасів не повинні випереджати темпів зростання обсягу виробництва.
За сучасних умов господарювання (зміна цін, інфляція, спад ви-робництва) перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над нормативом — явище в господарській діяльності під-приємств досить рідкісне.
Порівнюючи на певну дату різних періодів фактичну наявність вла-сних оборотних коштів, можна судити про абсолютну зміну їх величин.
Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання
Для характеристики ефективності використання оборотних кош-тів на підприємствах використовуються різноманітні показники, найважливішим з яких є швидкість обертання. Вона обчислюється в днях і характеризується періодом, за який оборотні кошти підпри-ємства здійснюють один оборот.
де О — термін обертання оборотних коштів, днів;
С — середні залишки нормованих оборотних коштів, грн.;
Д — тривалість періоду, за який обчислюється обертання, днів;
Р — обсяг реалізації продукції, грн.
Тривалість обертання коштів — це синтетичний показник, здат-ний відображати одночасно результат процесу матеріального від-творення — обсяг реалізації створених товарів і наданих послуг за даний період — і ефективність використаних у цьому процесі мате-ріальних засобів і коштів. За сучасних умов він може використову-ватись на рівні підприємств і на макрорівні для розробки комплекс-них економічних програм.
Обертання оборотних коштів обчислюється за планом і фактич-но. Порівнюючи фактичний час обертання з плановим, визначають прискорення або сповільнення обертання як щодо всіх нормованих оборотних коштів, так і щодо окремих їх статей (табл. 1).
Таблиця 1
РОЗРАХУНОК ОБЕРТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ЗА КВАРТАЛ
№ п/п | Показник | Од. вим. | За пла-ном | Фактично | Відхилення від плану (+, -)
1 | Реалізація товарної продукції | Тис.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Показники стану власних оборотних коштів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок