Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Контрольна з економіки

Контрольна з економіки

Назва:
Контрольна з економіки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,89 KB
Завантажень:
325
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Контрольна з економіки


Зміст


1. Ринкова рівновага попиту і пропозиції і її вплив на ціни
ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА ПОПИТУ
Попит виражає сформовану на ринку потребу в життєвих засобах, що визначається кількістю товарів і послуг, які споживачі можуть придбати за цінами, що склалися на ринку, та наявністю коштів
Попит завжди конкретно виражений, динамічно змінюється під впливом ряду чинників.
Розглянемо деякі положення, що уточнюють поняття «попит».
По-перше, попит тісно пов'язаний з дійсними суспільними по-требами, бажаннями, але не збігається з їхньої кількісною визначе-ністю. Порівняйте: ви маєте бажання купити ряд товарів, але коли оцінюєте свої фінансові можливості, то бачите, що ваше бажання значно випереджає ваші можливості, тому що останні залежать від платоспроможного попиту.
По-друге, суб'єкт попиту репрезентує сферу споживання (вироб-ничого чи особистого) і виступає на ринку покупцем. Об'єктами по-питу можуть бути будь-які об'єкти ринкових відносин, що мають вартісну оцінку і певну корисність для споживання.
Рис. 1. Система чинників, що визначають попит
Іноді чинники, що впливають на попит, зводяться лише до ціно-вих, тобто визнається тільки вплив рівня цін на зміни у попиті. В реальному економічному житті все значно складніше. На попит впли-ває багато чинників (рис. 1), аналіз яких дає можливість визначити потреби людини в певних товарах і послугах.
ЗАКОН ПОПИТУ
Рух попиту об'єктивно регулюється законом попиту. Він відбиває причинно-наслідковий зв'язок між зміною ціни і зміною величини попиту. При цьому цей зв'язок має зворотний характер:
підвищення ціни зумовлює зменшення попиту і навпаки — знижен-ня ціни веде до його зростання.
У законі попиту виявляється суперечність між ціною і пла-тоспроможністю, а точніше — між зміною ціни і постійною на цей час величиною платоспроможного попиту населення.
Якщо ціна зросла, то при тому самому платоспроможному по-питі населення зменшуються можливості здійснення покупок. Вони скорочуються не в номінальному грошовому, а в натуральному вира-женні. Інакше кажучи, замість 5 кг якогось харчового продукту ви зможете придбати уже тільки 3-4 кг, або змушені будете купувати дешевший замінювач звичного для вас продукту. Наприклад, замість вищого сорту чаю купують нижчий, замість кави — чай.
Вихід з цієї суперечності полягає у зменшенні попиту на товари, ціна на які зросла.
Протилежна ситуація виникає тоді, коли ціна знизилася. Спожи-вач має можливість придбати ті товари, продаж яких раніше стриму-вався через недостатню купівельну спроможність. У цьому разі по-пит зростає на більш дорогі товари.
Форми вияву закону попиту найрізноманітніші.
Якщо ціни зросли, реалізація їх може знизитися. Це станеться лише тоді, коли маса товарів залишиться незмінною. При скороченні товарної маси за допомогою ціни встановлюють нову пропорцію (но-вий баланс) між масою товарів і платоспроможним попитом.
У конкурентній боротьбі виробник мусить реагувати на поведін-ку споживачів. При затримці реалізації товарів і створенні товарних запасів можуть бути вжиті заходи щодо зниження цін і зменшення товарних запасів.
Формою вияву закону попиту є також ефект заміщення. Він по-лягає у переміщенні попиту на дешевші товари-замінники.
Однією з форм вияву закону попиту є ефект доходу. Він спостері-гається тоді, коли відбулось зниження ціни. Це призводить до того, що у споживача в результаті зниження ціни з 'явилась вільна сума грошей, яка може бути спрямована на придбання додаткових життєвих засобів.
КРИВА ПОПИТУ ТА ЇЇ ЗМІНИ
Залежність між ціною і попитом характеризує крива попи-ту (рис. 2).
Рис. 2. Крива попиту
Вона має негативний нахил, що демонструє зворотну залежність між двома змінними — ціною за одиницю товару Р і обсягом його продажу Q. Причому кожна додаткова купівля однорідного g товару показує зниження | його граничної корисності. Це свідчить про те, що закон попиту діє одночасно з законом спадної граничної корисності економічних благ.
Якщо ціна товару зро-стає від точки Б до точки А, обсяг продаж скоро-чується.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Контрольна з економіки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок