Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розподіл балансового прибутку

Розподіл балансового прибутку

Назва:
Розподіл балансового прибутку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,40 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Розподіл балансового прибутку
Прибуток є критерієм ефективності виробничо-господарської ді-яльності, а також джерелом формування централізованих і децент-ралізованих фінансових ресурсів.
Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення різноманітних потреб. По-перше, він спрямовуєть-ся на формування фінансових ресурсів держави, фінансування бю-джетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств части-ни прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів самих підприємств і використову-ється ними для забезпечення господарської діяльності.
Отже, отриманий підприємством прибуток є об'єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап — це розподіл балансового прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне з принципових пи-тань реалізації фінансової політики держави, від правильного вирі-шення якого залежить розвиток економіки в цілому.
Пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і під-приємством складаються під впливом кількох чинників. Істотне зна-чення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів гос-подарювання. Ця політика реалізується в сумі податків, що сплачую-ться за рахунок прибутку, у визначенні об'єктів оподаткування, став-ках оподаткування, у порядку надання податкових пільг.
Другий етап — це розподіл і використання прибутку, що зали-шився в розпорядженні підприємств після здійснення платежів у бюджет. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди: резервний, розвитку й удосконалення виробницт-ва, соціальних потреб, заохочення. Кошти цих фондів використову-ються для фінансування відповідних витрат.
На рис. зображено схему розподілу балансового прибутку підприємства. З неї можна зробити висновок, що на обсяг прибутку, який залишається в розпорядженні підприємств, впливають: абсо-лютна сума отриманого балансового прибутку; платежі в бюджет, здійснювані за рахунок прибутку (рентні платежі, плата за землю, податок із власників транспортних засобів, податок на прибуток, податок на нерухомість — після його запровадження).
Згідно з інструкцією Мінфіну України про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємств за 1998 рік не пе-редбачено відображати плату за землю і податок із власників транс-портних засобів у другому розділі звітної форми № 2 як суму використання прибутку.
Рис. Структурно-логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку підприємства.
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, не слід ототожнювати з чистим прибутком. Чинні нормативні акти ви-значають, що за рахунок прибутку підприємства повинні сплачувати ще і штрафи в таких випадках:
за порушення господарських договорів із суб'єктами господарювання;
за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію необхідних розрахунків;
за затримку перерахування коштів у бюджет і державні цільові фонди;
за приховування прибутку від оподаткування, заниження інших податків;
за недотримання встановлених лімітів забору води або викорис-тання води без укладання відповідної угоди (це стосується викорис-тання води з державних водогосподарських систем);
за прострочені банківські позички:
за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;
за інші порушення.
З урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності підприємств, що функціонують у різних сферах економіки, можуть стя-гуватися за рахунок прибутку й інші штрафи. Особливо це стосується комерційних банків, страхових компаній. Отже, чистий прибуток — це частина прибутку, що залишається в підприємства після сплати подат-ків та можливих штрафів (унаслідок застосування фінансових санкцій).
Сутність і методи обчислення рентабельності
Абсолютна сума балансового прибутку, отримана підприємст-вом, у тім числі прибуток від основної діяльності, є дуже важливим показником.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Розподіл балансового прибутку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок