Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Санкції за порушення розрахунково-платіжної і касової дисципліни

Санкції за порушення розрахунково-платіжної і касової дисципліни

Назва:
Санкції за порушення розрахунково-платіжної і касової дисципліни
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,22 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Санкції за порушення розрахунково-платіжної і касової дисципліни
Усі суб’єкти господарювання повинні правильно, відповідно до
діючих нормативних документів організовувати зберігання та ви-
трачання коштів, своєчасно розраховуватися за своїми платіжними
зобов’язаннями з постачальниками продукції, товарів, виконавцями
робіт, надавачами послуг, ланками фінансово-кредитної системи,
установами та організаціями, як правило, у безготівковому порядку
через установи банків та під їх контролем, тобто дотримуватися роз-
рахунково-платіжної дисципліни. За неправильне зберігання та ви-
трачання грошових коштів, несвоєчасні розрахунки та платежі
підприємства сплачують на користь відповідних суб’єктів у встанов-
леному розмірі пеню, штрафи, недотримки.
Так, платники грошових коштів, які не дотримуються встановле-
них строків платежів (тобто порушують їх), за прострочення платежу
відповідно до Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне
виконання грошових зобов’язань” від 22 листопада 1996 р. сплачують
на користь одержувача коштів пеню в розмірі, встановленому в дого-
ворі сторін, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в
період, за який стягується пеня. При цьому платники самостійно на-
раховують пеню та подають банку платіжні доручення на її перераху-
вання, як правило, одночасно з оплатою основного боргу.
При несвоєчасній сплаті податків та платежів у бюджет платник
сплачує пеню в розмірі 120 % облікової ставки НБУ, що діяла на
день виникнення заборгованості.
За правильність нарахування пені несе відповідальність банк
одержувача коштів.
За порушення розрахунково-платіжної дисципліни несуть відпові-
дальність і установи банків. Так, за несвоєчасне зарахування коштів
на рахунки клієнтів з вини банків вони сплачують одержувачу коштів
пеню в розмірі, передбаченому договором про здійснення розрахун-
ково-касового обслуговування, але не більше подвійної облікової
ставки НБУ, що діяла у період, за який стягується пеня. Разом з тим
підприємства всіх форм власності повинні повертати в п’ятиденний
строк платникам помилково зараховані на їх рахунки грошові кош-
ти. У разі невиконання цієї вимоги з керівника та головного бухгал-
тера підприємства стягується в бюджет штраф у розмірі двох неопо-
датковуваних мінімумів доходів громадян.
У разі порушення юридичними особами всіх форм власності,
фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності норм
з урегулювання обігу готівки в національній валюті до них відповід-
но до Указу Президента “Про застосування штрафних санкцій за по-
рушення норм по регулюванню обігу готівки” від 11.05.99 застосо-
вуються фінансові санкції у вигляді штрафів у таких розмірах:*
за перевищення встановлених лімітів залишку готівки в ка-
сах — у подвійному розмірі суми, виявленої понад лімітну го-
тівку за кожен день;*
за неоприбуткування в касах готівки — у п’ятикратному роз-
мірі неоприбуткованих сум;*
за витрачання готівки з виручки, отриманої від реалізації про-
дукції, виконання робіт, надання послуг та інших касових над-
ходжень на виплату заробітної плати, матеріального заохочен-
ня, допомоги всіх видів, компенсацій, за наявності заборгова-
ності з податків — у розмірі здійснених виплат;*
за перевищення встановлених строків використання виданої під
звіт готівки, а також за видачу готівки під звіт без повного
звіту за використання раніше виданих коштів — у розмірі 25 %
сум, виданих під звіт;*
за здійснення розрахунків готівкою без надання одержувачем
коштів платіжного документа (товарного або касового чека,
квитанцій до касового ордера тощо), який би підтверджував
сплату покупцем готівки, — у розмірі витраченої суми;*
за використання отриманої в установах банків готівки не за
цільовим призначенням — у розмірі витраченої суми;*
за невстановлення установами комерційних банків лімітів за-
лишку готівки в касах підприємств з банків стягується штраф у
п’ятдесятикратному розмірі неоподатковуваного мінімуму до-
ходів громадян за кожен випадок такого невстановлення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Санкції за порушення розрахунково-платіжної і касової дисципліни

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок