Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Державне регулювання діяльності підприємств (організацій) на сучасному етапі

Державне регулювання діяльності підприємств (організацій) на сучасному етапі

Назва:
Державне регулювання діяльності підприємств (організацій) на сучасному етапі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,82 KB
Завантажень:
180
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
Державне регулювання діяльності підприємств (організацій) на сучасному етапі


У ринкових відносинах підприємства мають максимальну свободу підприємницької діяльності. Підприємства, як са-мостійні товаровиробники, намагаються якомога вигідніше продати свою продукцію (роботи, послуги), а їхні покупці - вигідніше купити. Інтереси виробників та споживачів ре-гулюються попитом та пропозицією через механізм цін на ринку.
Система ринкової саморегуляції діяльності господарюючих суб'єктів, вільне формування виробництва на нерегульованих ринках сприяє ефективному розподілу ресурсів, оптимальному використанню досягнень науково-технічного прогресу, за-безпечує найбільш повне задоволення різноманітних потреб населення в товарах та послугах, підвищення їх якості. До сфери інтересів держави входить (рис. 2.6):
-
соціальний захист, обумовлений концепцією "соці-ального" ринкового господарства та проголошенням людини найвищою цінністю суспільства й держави. Це визначає необ-хідність соціально орієнтованого втручання держави в ринкове середовище шляхом створення систем страхування від хвороб, нещасних випадків, безробіття, встановлення трудових, соціаль-них, житлових гарантій, соціально спрямованого перерозподілу прибутків громадян;
-
захист навколишнього середовища, необхідність якого обумовлена його забрудненням;
-
захист людської гідності, прав та свобод громадян. Повага людської гідності, зокрема в економічному житті, є важливим завданням держави, яка має передбачати фізичну недотор-канність, охорону приватної власності та репутації громадян України;
-
захист демократії. У своєму прагненні до отримання прибутку підприємство не завжди звертає увагу на демократичну організацію громадських відносин, тому право участі трудового колективу у вирішенні господарських питань має бути закріплене законодавством;
-
захист інформації. Володіння інформацією обумовлює економічну владу, держава повинна вживати заходи щодо охорони прав людини на інформацію, що їй належить, а також щодо захисту підприємства від промислового шпигунства;
захист споживачів. Оскільки споживач має в ринковій економіці слабші позиції порівняно з виробником або про-давцем, то для дотримання ринкового рівноправ'я та захисту споживачів необхідне державне регулювання цими взаємо-відносинами шляхом інформування споживачів, антимонопольного законодавства, встановлення відповідальності виробників за якість виробленої продукції, здоров'я споживачів, державного регулювання рівня цін на товари, що мають велике
соціальне значення.
Рис 2.6. Взаємодія держави та підприємства в умовах ринкових відносин
Великого значення держава надає розвитку підприєм-ницьких структур. Чим більше існує підприємств-виробників, тим вищий рівень зайнятості населення в державі, вищий рівень конкуренції, нижчі ціни та вища якість товарів і послуг, що постачаються на ринок, ширший їх асортимент, більший обсяг надходжень до бюджету та позабюджетних фондів для вирішення загальнодержавних проблем і програм.
Державне регулювання підприємництва — це об'єктивна потреба, яку слід знати і враховувати. Роль держави в еко-номічному житті суспільства сьогодні значно посилюється. Це виявляється у розробці системи нормативно-правових актів, спрямованих на регулювання ринку, підприємницької діяль ності, митних правил, банківської діяльності, цін і заробітної плати, соціального захисту населення.
На функціонування підприємницьких структур впливають порушення рівноваги між сукупним попитом і пропозицією, інфляція, безробіття. Багатьом суб'єктам підприємницької діяльності важко пристосуватися до такої економічної ситуації. У цих умовах виникає об'єктивна потреба активізації ролі держави в регулюванні економіки та у функціонуванні суб'єктів підприємництва.
Державне регулювання підприємництва - це вплив держати і на діяльність підприємницьких структур з метою забезпечення нормальних умов їх функціонування.
Об'єктивна потреба регулювання підприємництва сьогодні в Україні зумовлена цілями економічної політики держави, зокрема:

поступовим переходом до ринкової економіки;

створенням сприятливих умов для вільної творчої праці, реалізації підприємницької ініціативи;—
підпорядкуванням суспільного виробництва потребам та інтересам людей;

підвищенням престижу підприємництва;

забезпеченням високої ефективності діяльності під- приємницьких структур тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Державне регулювання діяльності підприємств (організацій) на сучасному етапі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок