Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення для розширення виробництва

Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення для розширення виробництва

Назва:
Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення для розширення виробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,44 KB
Завантажень:
335
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення для розширення виробництва
У виробничо-фінансовій діяльності суб’єктів господарювання бере
участь велика кількість взаємопов’язаних організаційних, трудових,
матеріальних і фінансових факторів. Мета кожного суб’єкта господа-
рювання — якомога ефективніше використати ці фактори.
Ефективність використання факторів виробництва, зрештою, вияв-
ляється у фінансових результатах діяльності суб’єктів господарювання.
Економічний підсумок виробничої діяльності суб’єктів господарю-
вання, що виражається у вартісній (грошовій) формі, є фінансовими ре-
зультатами.
Фінансові результати діяльності підприємств характеризуються
такими економічними показниками, як валовий і чистий дохід, при-
буток. Розглянемо зміст цих показників як економічних категорій і
загальний порядок розрахунку.
Вироблена суб’єктами господарювання валова продукція вклю-
чає вартість спожитих засобів виробництва і новостворену живою
п р а ц е ю вартість — валовий дохід. “Валовий дохід, — писав
К. Маркс, — це та частина вартості та вимірювана його частина
валового продукту, яка залишається за вирахуванням частини вар-
тості та вимірюваної його частини всього виробленого продукту,
який відшкодовує вкладений у виробництво і спожитий у ньому
постійний капітал”. Отже, валовий дохід — це частина вартості ва-
лової продукції за вирахуванням матерiально-грошових витрат,
крім тих, що використані на оплату праці.
Однак К. Маpкс зазначав, що “валовий виторг чи валовий про-
дукт є весь відтворений продукт”. Отже, у виторгу від продажу про-
дукції та послуг у масштабі всього народного господарства вираже-
на вартість валового продукту, який розподіляється на фонд відшко-
дування спожитих засобів виробництва та новостворену вартість,
тобто валовий дохід.
Валовий дохід є узагальнюючим показником, який характеризує
результати діяльності підприємств. Його розмір залежить від обсягу
виробленої продукції та використаних на її виробництво мате-
рiально-грошових ресурсів, крім тих, що використовуються на оп-
лату праці.
Основними факторами підвищення валового доходу є збільшен-
ня обсягу виробництва продукції та зниження матерiально-грошо-
вих витрат.
Валовий дохід, створюваний на підприємстві, є джерелом оплати
праці працівників сфери матеріального виробництва і накопичень,
однією з форм яких є чистий дохід.
Чистий дохід — це частина вартості продукту, яка залишається
після відшкодування витрат живої і уречевленої праці. К. Маркс заз-
начав: “Чистий же дохід є додаткова вартість, отже — додатковий
продукт, який залишається за вирахуванням заробітної плати...”. Та-
ким чином, чистий дохід є додатковим продуктом, тобто це валовий
дохід за вирахуванням коштів на оплату праці.
Чистий дохід, який створюється на підприємстві, поділяється на
дві частини. Одна з них вилучається в дохід бюджету через механізм
цін, друга залишається на підприємстві й визначається як різниця
між вартістю продукції та витратами на її виробництво. Ця частина
чистого доходу є чистим доходом підприємства.
Чистий дохід підприємства, у свою чергу, складається з реалізова-
ного чистого доходу і чистого доходу, який залишається в залишках
продукції, призначеної для внутрішньогосподарського використання.
Чистий дохід у залишках продукції, яка використовується на
внутрішньогосподарські потреби, визначається як різниця між вар-
тістю продукції за цінами реалізації та її собівартістю.
Реалізований чистий дохід розраховується за проданою продукцією
і тому тотожний прибутку підприємства, отриманого від продажу про-
дукції.
Отже, прибуток — це частина чистого доходу, одна з його форм.
Визначається він у встановленому порядку.
За розміром прибуток від продажу продукції, хоч і тотожний ре-
алізованому чистому доходу, однак менший від чистого доходу
підприємства на суму, що залишається в залишках продукції, вико-
ристаної на внутрішньогосподарські потреби.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Фінансові результати діяльності підприємств, їх зміст і значення для розширення виробництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок