Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Система і правове становище державних органів,які здійснюють фінансову діяльніст

Система і правове становище державних органів,які здійснюють фінансову діяльніст

Назва:
Система і правове становище державних органів,які здійснюють фінансову діяльніст
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,50 KB
Завантажень:
12
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Система і правове становище державних органів,
які здійснюють фінансову діяльність


Фінансове регулювання займає чи не найважливіше міс-це у системі державного регулювання економіки. У системі фінансо-вого регулювання на перше місце треба поставити держав-ний бюджет: справді, саме через бюджет реалізується найбільша час-тина національного доходу та ВВП країни.
Бюджет згідно Закону України «Про бюджетну систему України» - це «...план утворення і використання фінансових ресурсів для забез-печення функцій, які здійснюються органами державної влади».' Од-ним із завдань, або таких функцій, є підтримування ринкової рівнова-ги і стимулювання розвитку окремих сфер та галузей національної економіки. Ідеологію формування бюджету, визначення джерел і сум надходження коштів до нього, державних видатків, шляхи покриття дефіциту називають бюджетною політикою. Державним бюджетом, як контрольованим грошовим фондом держави, розпоряджається Уряд.
Державний бюджет виконує такі функції: збільшує або зменшує сукупний попит; виконує перерозподільну функцію; стимулює або гальмує виробництво шляхом вибору певної системи оподаткування;
забезпечує покриття касових збитків підприємств, які внаслідок пев-них об'єктивних причин є збитковими, однак функціонування яких зумовлене суспільними потребами; забезпечує фінансову допомогу у розвитку окремих галузей і сфер діяльності; збалансовує бюджети нижчих рівнів.
Кошти з державного бюджету використовують на державне управління, оборону, фінансування бюджетних галузей народного господарства (освіти, науки, культури та ін.).
Практичні завдання з використання бюджету виконує система Міністерства фінансів України - Центральний апарат Мінфіну, відді-ли фінансових управлінь обласних, районних і місцевих держ-адміністрацій, а також Державна податкова адміністрація (ДПА). Центральний апарат Мінфіну, як орган державної виконавчої влади в Україні, сформовано у 1992 p. Протягом останніх років його структу-ру удосконалювали.
Відповідно до чинного законодавства держава покликана фінан-сове підтримувати місцеве самоврядування, брати участь у форму-ванні доходів місцевих бюджетів, вести контроль за законним, доці-льним, економним, ефективним витрачанням коштів та належним їх обліком. Вона повинна гарантувати органам місцевого самовряду-вання дохідну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до державного частину надлишку в порядку, визначеному законом про державний бюджет.
Податкова система в кожній країні є визначальною складовою економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого,- є головним знаряддям її економічної політики.
Податки - це система обов'язкових платежів підприємств, органі-зацій і населення, які є одним із джерел доходів державного бюджету.
В умовах ринкової економіки бюджетні надходження зумовлені результатами діяльності підприємницьких структур. Завданням дер-жави стає формування таких умов, показників і ставок оподаткуван-ня, які давали б їй змогу найліпше виконувати свої функції.
У лютому 1997 р. Верховна Рада України прийняла новий Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про систему оподат-кування». Цим законом визначено 19 видів загальнодержавних по-датків і зборів, два місцеві податки і 14 місцевих зборів. Це закон прямої дії, в ньому немає посилань на подальше прийняття Верхов-ною Радою України Правил застосування Закону (як це було раніше) або Інструкції про застосування Закону Державною податковою ад-міністрацією.
Головними принципами побудови системи оподаткування в Україні згідно з положенням цього закону є такі:
стимулювання підприємництва, виробництва та інвестиційної ак-тивності шляхом запровадження пільг з оподаткування прибутку;
обов'язковість податкових зобов'язань;
залежність обсягу податкових зобов'язань від розміру доходів згід-но з визначеною шкалою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Система і правове становище державних органів,які здійснюють фінансову діяльніст

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок