Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства

Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства

Назва:
Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,33 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства
Розглянемо тепер комплекс санаційних заходів, спрямованих на реструктуризацію пасивів підприємства. Ці заходи пов'язані зі змі-ною розмірів та структури фінансових джерел формування активів.
Маючи збитки, підприємства, як правило, не заінтересовані пока-зувати їх у своїй звітності, зокрема в балансі. Особливо це стосується акціонерних товариств, оскільки їхні баланси публікуються в пресі. За наявності балансових збитків суб'єктам господарювання дуже важко розраховувати на залучення фінансових ресурсів із зовнішніх джерел, оскільки як для кредиторів, так і для потенційних інвесторів збиткове підприємство є непривабливим об'єктом фінансування.
Відтак збиткові підприємства можуть вдатися до санації балансу (чиста санація). Чиста санація передбачає покриття відображених в балансі збитків за рахунок власних та прирівняних до них коштів. Згід-но із законодавством України Див. Інструкцію про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту під-приємства, затверджену наказом Міністерства фінансів України від 18.08. 1995р. № 139., збитки підприємств можуть списуватися за рахунок резервних (страхових) фондів Згідно із статтею 14 Закону України «Про господарські товариства», на кож-ному підприємстві, заснованому у формі акціонерного товариства, товариства з об-меженою відповідальністю і т.д., повинен бути сформований резервний (страховий) фонд. Розмір цього фонду регламентується засновницькими документами, але не може бути меншим 25% статутного фонду підприємства. Розмір щорічних відраху-вань в резервний фонд також передбачається засновницькими документами, але не може бути меншим 5% суми чистого прибутку підприємств., засобів цільового призначення (спеціальні фонди і цільове фінансування) або за рахунок сана-ційного прибутку, який може утворитися за зменшення статутного фонду підприємства. Ліквідність та платоспроможність підприємства в результаті чистої санації не поліпшуються, оскільки на підприємство (у даному разі) не залучаються додаткові фінансові ресурси.
Санація балансу за рахунок санаційного прибутку доцільна лише тоді. коли вичерпано інші можливості покриття балансових збитків. Даний (балансовий) прибуток утворюється в результаті зменшення статутного фонду підприємства. Санаційний прибуток — це прибу-ток, який виникає внаслідок викупу підприємством власних корпоративних прав (акцій, паїв) за курсом, нижчим від номі-нальної вартості цих прав, або в результаті їх безкоштовної пе-редачі для анулювання. Він дорівнює різниці між номінальною вартістю корпоративного права та ціною його викупу емітентом і витратами, пов'язаними з процедурою викупу прав та зменшення статутного фонду. Якщо корпоративні права надаються для анулю-вання безкоштовно, то санаційний прибуток дорівнюватиме номі-нальній вартості наданих для анулювання прав за мінусом витрат, пов'язаних зі зменшенням статутного капіталу.
Порядок зменшення статутного фонду підприємств. Основні цілі та завдання зменшення статутного фонду підприємств:*
одержання санаційного прибутку, який спрямовується на по-криття балансових збитків;*
урівноваження (або перевищення) номінальної вартості акцій (паїв) з їх ринковою ціною, оскільки в період фінансової кризи мо-же скластися ситуація, коли біржова ціна буде суттєво меншою за номінальну вартість акцій. Залучення засобів шляхом додаткової емісії корпоративних прав у даному разі неможливе;*
приведення у відповідність величини основних та оборотних засобів підприємства з розміром його власного капіталу, оскільки з метою підвищення платоспроможності підприємство може прийня-ти рішення про продаж частини свого майна, що може стати причи-ною виникнення такої невідповідності;*
концентрування статутного капіталу в руках найбільш активних власників На практиці також трапляються випадки, коли зменшення статутного капіталу здійснюється для зменшення надзвичайно високого рівня капіталізації підприємст-ва. Відтак зменшення капіталу є складовою частиною вибраної підприємством ди-відендної політики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок