Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання

Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання

Назва:
Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,17 KB
Завантажень:
94
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання
В умовах переходу до ринкової економіки значно підвищується
матеріальна і моральна відповідальність керівників суб’єктів госпо-
дарювання за їх фінансовий стан. Фінансовий стан підприємств за-
лежить від рівня їх виробничо-фінансової діяльності, який значною
мірою визначається рівнем управління в них. Вироблення управлін-
ських рішень, оцінка та вибір найефективніших варіантів, форм і за-
собів їх виконання здійснюються на основі планування розвитку
економіки підприємства загалом.
У загальному плануванні розвитку економіки підприємств істот-
ну роль відіграє фінансове планування.
Фінансове планування — це визначення обсягів надходження
відповідних видів фінансових ресурсів (прибутку, амортизації тощо)
і їх розподілу за напрямками використання в запланованому році
(періоді).
Фінансове планування є необхідним елементом управління еко-
номікою. Якщо фінанси охоплюють усі аспекти діяльності підпри-
ємств, то фінансове планування виражає їх у відповідних фінансо-
вих показниках, що використовуються в управлінні економікою. Без
фінансового планування неможливо досягти рівня управління еко-
номікою, що забезпечить підприємству підвищення ефективності,
успіх на ринку, розширення матеріальної бази, успішне вирішення
соціальних питань і матеріального стимулювання працівників.
У цьому зв’язку в умовах ринку потрібен значно вищий, ніж існує
нині, науково обґрунтований рівень планування фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємств.
Призначення фінансового планування полягає у визначенні су-
купної потреби підприємства в такій кількості фінансових ресурсів,
щоб забезпечувалося фінансування розширення виробництва, вико-
нання фінансово-кредитних зобов’язань перед бюджетом, банками
тощо, розв’язання соціальних завдань і матеріального стимулюван-
ня працівників підприємства. Крім того, фінансове планування
сприяє запобіганню понаднормативних і понадпланових витрат то-
варно-матеріальних цінностей і фінансових ресурсів як за окремими
видами заходів, так і по підприємству загалом.
Об’єктом фінансового планування є доходи і накопичення, їх
формування і розподіл, відносини з ланками фінансово-кредитної
системи, фонди коштів, їх формування та використання, капітальні
вкладення й оборотні активи, планування їх обсягів і джерел фінан-
сування, визначення джерел фінансування соціальної і культурно-
побутових сфер підприємства.
Фінансове планування базується на виробничих показниках пла-
ну, плану продажу продукції та послуг, плану капітальних вкладень
та розвитку соціальної сфери.
До основних завдань фінансового планування належать:*
визначення джерел та обсягів фінансових ресурсів відповідно до
потреб підприємства;*
виявлення резервів збільшення фінансових ресурсів;*
раціональний розподіл отримуваних прибутків і накопичень за
каналами їх використання;*
фінансовий контроль за формуванням та використанням фінан-
сових ресурсів і коштів;*
посилення ролі фінансового планування в управлінні вироб-
ництвом і підвищенні його ефективності.
Основними стадіями (етапами) фінансового планування є такі:*
аналіз надходження і витрат фінансових ресурсів за їх видами і
загалом за попередній звітний період;*
складання проекту фінансового плану на запланований рік;*
розгляд і затвердження фінансових планів;*
виконання фінансових планів.
Основними методами фінансового планування є метод коефі-
цієнтів, нормативний та балансовий.
Метод коефіцієнтів передбачає зміну планованих фінансових по-
казників на визначену частку (коефіцієнт) виходячи з рівня їх вико-
нання в попередньому звітному періоді.
Нормативний метод припускає розрахунок фінансових показ-
ників на основі встановлених норм, балансовий — узгодження всіх
витрат з джерелами їх фінансування.
У процесі фінансового планування виконуються різноманітні
фінансові розрахунки, складаються таблиці, в яких визначаються ре-
зультати від продажу продукції, виконання робіт і надання послуг,
розподіляються отримані результати, розраховуються нормативи
власних оборотних активів і джерела їх покриття, обсяги витрат і
джерела їх покриття з капітальних вкладень та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Фінансове планування, його зміст, призначення, склад та завдання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок