Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Показники стану та ефективності використання основних фондів

Показники стану та ефективності використання основних фондів

Назва:
Показники стану та ефективності використання основних фондів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,84 KB
Завантажень:
334
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Показники стану та ефективності використання основних фондів
Для забезпечення відтворення основних виробничих фондів важ-ливе значення має вивчення їхнього стану та використання. Стан і використання основних виробничих фондів є важливим фактором підвищення ефективної діяльності підприємства.
У процесі виробництва основні фонди зношуються фізично і старіють морально. Ступінь фізичного зносу основних фондів ви-значається в процесі нарахування амортизації. Цей процес можна розглядати в кількох аспектах:
По-перше, як метод визначення поточної оцінки не зношеної ча-стини основних фондів.
По-друге, як спосіб віднесення на готову продукцію одноразових витрат на основні фонди.
По-третє, як спосіб нагромадження фінансових ресурсів для за-міщення виведених з виробничого процесу основних фондів або для вкладання коштів у нові виробництва.
Показники стану й ефективності використання основних фондів можна об'єднати в три групи, які характеризують: 1) забезпечення підприємства основними фондами; 2) стан основних фондів; 3) ефек-тивність використання основних фондів (рис. 1.).
До показників, які характеризують забезпеченість підприємст-ва основними фондами, належать: фондомісткість, фондоозброє-ність, коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства.
Фондомісткість є величиною зворотною до фондовіддачі. Цей по-казник дає можливість визначити вартість основних фондів на одну гривню виробленої продукції і характеризує забезпеченість підприєм-ства основними фондами. За нормальних умов фондовіддача повинна мати тенденцію до збільшення, а фондомісткість — до зменшення.
Приклад 1.
Випуск товарної продукції за рік становив 388 940 грн., вартість основних виробничих фондів — 134 208 грн. Фондомісткість дорівнює , тобто на кожну гривню виробленої продукції припадає 35коп. основних виробничих фондів.
Рис. 1. Показники забезпечення стану й ефективності використання основних фондів
Забезпеченість підприємства основними виробничими фондами визначається рівнем фондоозброєності праці. Останню розрахову-ють як відношення вартості основних виробничих фондів до чисе-льності працівників підприємства.
Приклад 2.
Вартість основних виробничих фондів на початок року 108 530 грн., а чисельність працівників 453. На кінець року — від-повідно 134 208 грн. і 440 осіб. Звідси фондоозброєність на початок року становить 23,9 тис. грн. , на кінець року — 30,5 тис. грн. .
Отже, збільшення рівня фондоозброєності є позитивним фактором. Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства визначається як відношення вартості основних виробничих фондів (за вирахуванням суми їхнього зносу) до вартос-ті майна підприємства.
Приклад З
Вартість основних виробничих фондів на кінець звітного року становила 134 208 грн., сума зносу основних фондів — 53 175 грн., a вартість майна — 169 339 грн. Відтак коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів становитиме 0,48 .
Якщо коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів у майні підприємства сягає критичної позначки (0,2 - 0,3), то реальний виробничий потенціал підприємства буде низьким і треба терміново шукати кошти для поліпшення становища.
Стан основних виробничих фондів характеризують через такі кое-фіцієнти: знос основних фондів; придатність; оновлення; вибуття (приросту) основних фондів (див. рис. 1.).
Коефіцієнт зносу характеризує частку вартості основних фондів, що її списано на витрати виробництва в попередніх періодах. Кое-фіцієнт зносу визначається відношенням суми зносу основних фон-дів до балансової вартості основних фондів.
де Кз — коефіцієнт зносу основних фондів;
Зо — сума зносу основних фондів;
Фк — балансова вартість основних фондів.
Показник зносу основних фондів може визначатись також у від-сотках на початок і на кінець звітного періоду і дає змогу оцінити стан основних фондів.
Коефіцієнт придатності основних фондів розраховується за фор-мулами:
Кп=1-Кз або Kп=100%-Kз
де Кп — коефіцієнт придатності основних фондів;
Кз — коефіцієнт зносу основних фондів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Показники стану та ефективності використання основних фондів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок