Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції

Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції

Назва:
Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,08 KB
Завантажень:
212
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції


Суть та основні функції конкуренції
Термін «конкуренція» походить від латинського слова «соncurrentia», що означає змагання, суперництво. У підприємниць-кій практиці суперництво розгорається між виробниками за ринок збуту товарів, завоювання певного сегмента ринку. Воно може також мати місце і між окремими підприємцями, менед-жерами, іншими особами, заінтересованими в досягненні певної мети кожний для себе. Конкуренція завжди пов'язана з обмеженістю інтересів підприємця, його дій на ринку з боку інших підприємців. Вона виступає як зовнішня спонукальна сила, яка змушує кожного підприємця в найкращий спосіб вести свій бізнес: одержувати найбільш вигідні умови вироб-ництва й збуту товарів, найбільший прибуток, дбати про подаль-ший розвиток фірми.
У попередніх темах ми з'ясували, що на ринку діють і про-давці, і покупці товарів. Якщо конкуренція серед продавців ведеться за найбільші обсяги продаж, а відповідно і максимізацію прибутку, то серед покупців — за найбільш вигідні умови придбання товарів чи послуг. Останнє, як правило, означає, що ціна і якість продукції має задовольняти покупця. Тим самим конкуренція забезпечує рівноправне становище продавців і покупців, їхню свободу вибору.
Координація дій продавців і покупців на засадах конку-ренції здійснюється шляхом застосування принципів вільного ціноутворення. Як визначальний елемент ринкового механізму господарювання ціна в умовах конкурентного середовища сприяє найбільш раціональному розподілу ресурсів і кінцевих товарів. Тим самим конкуренція створює умови для саморегу-ляції ринку. Дії підприємця стають раціональними: адже він намагається досягнути поставленої мети в межах чітко окрес-лених конкуренцією певних альтернатив.
Завдяки конкуренції досягається загальна ефективність підприємництва. Адже вона дає змогу виявити відповідність обсягу і структури вироблених підприємцями благ та послуг обсягу і структурі суспільних потреб. Іншими словами, конку-ренція перевіряє підприємницьку діяльність на її відповідність потребам і інтересам суспільства.
Зрозуміло, що внаслідок конкуренції створюється заінте-ресованість в удосконаленні виробництва, збуту, управління та інших сторін підприємницької діяльності. Тим самим конку-ренція сприяє продуктивному бізнесу, створює спонукальні мо-тиви для зниження витрат виробництва, оновлення продукції, знаходження нових форм задоволення потреб споживачів.
Таким чином, суть конкуренції полягає в суперництві під-приємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кож-ного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулювати виробництво товарів, необхідних спожи-вачеві. Наведена суть розкривається в таких функціях:
<$> формуванні рушійних сил підприємництва;
<$> удосконаленні виробництва й оновленні товарів та послуг;
<$> саморегуляції ринкової системи;
<$> знаходженні нових форм задоволення потреб споживачів.
Ознайомлення з функціями конкуренції дає можливість більш детально розглянути види конкуренції, їх вплив на під-приємницьку діяльність.
Види конкуренції та їхня роль у розвитку підприємництва
Визнання суті конкуренції як важливого інструменту ринку, . найбільш впливового засобу зниження цін і задоволення спо-живчого попиту вимагає з'ясування форм її прояву. Крім того, слід пам'ятати, що ринкова економіка за тривалі роки свого існування накопичила певні риси, що призвело до істотних змін у дії конкурентних механізмів. На зміну ринковій економіці епохи вільної конкуренції прийшла сучасна економіка.
Для ринкової економіки епохи вільної конкуренції дії кожного підприємця мотивуються його особистими інтере-сами. Він намагається максимізувати свій дохід на основі інди-відуального прийняття рішень. Роль держави у такій системі господарювання зводиться до захисту приватної власності, або, за висловом відомого шотландського економіста XVI1І століття А. Сміта, до функції «нічної варти». По суті, відсутні форми економічного регулювання конкуренції з боку держави.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Конкуренція як засіб реалізації підприємництва. Види конкуренції

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок