Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Міжнародна торгівля

Міжнародна торгівля

Назва:
Міжнародна торгівля
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,33 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Міжнародна торгівля


1. Міжнародна торгівля: визначення, основні поняття, рівновага на світовому ринку
2. Товари, що торгуються та товари, що не торгуються
3. Класифікація теорій міжнародної торгівлі
4. Класичні та альтернативні теорії міжнародної торгівлі
1. Міжнародна торгівля: визначення, основні поняття, рівновага на світовому ринку
Головною зовнішньою ознакою існування світового ринку є переміщення товарів і послуг між країнами.
Міжнародна торгівля –
сфера міжнародних товарно-грошових відносин, що являє собою сукупність зовнішньої торгівлі усіх країн світу.
Міжнародна торгівля складається з двох зустрічних потоків товарів — експорту та імпорту і характеризується торговим сальдо и торговим обігом.
При-бу-ток від то-р-гі-в-лі –
еко-но-мі-ч-ний ефект, який отри-мує ко-ж-на з кра-їн, що при-ймає участь у торгі-в-лі, як-що ко-ж-на з них спе-ці-а-лі-зу-єть-ся на то-р-гі-в-лі тим то-ва-ром, у виро-б-ни-ц-т-ві яко-го во-на має від-но-с-ну пе-ре-ва-гу.
Умо-ви то-р-гі-в-лі–
від-но-шен-ня екс-по-р-т-них та ім-по-р-т-них цін кон-к-ре-т-но-го то-ва-ру кра-ї-ни в ціло-му або групи кра-їн.
Експорт–
продаж товару, що передбачає його вивіз за кордон.
Імпорт –
купівля товару, що передбачає його ввіз із-за кордону.
Ела-с-ти-ч-ність ім-по-р-ту–
змі-на по-пи-ту на ім-порт, вна-слі-док змі-ни умов то-р-гі-в-лі.
Ела-с-ти-ч-ність екс-по-р-ту–
змі-на про-по-зи-ції то-ва-рів на екс-порт, вна-слі-док змі-ни умов то-ргі-в-лі.
Торгове сальдо–
різниця вартості обсягів експорту та імпорту.
Торговий оборот–
сума вартісних обсягів експорту та імпорту.
За прийнятими у світі стандартами статистики міжнародної торгівлі основним елементом для визнання торгівлі міжнародною, продажу товару — експортом, а купівлі — імпортом є факт перетину товару митного кордону держави та фіксації цього факту у відповідній митній звітності.
У міжнародній торгівлі товар важливий не як продукт виробництва, а як об’єкт попиту і пропозиції.
Сукупний попит і сукупна пропозиція– 
обсяги сукупного виробництва всіх товарів у національних і міжнародного масштабах залежно від певної узагальненої світової ціни на них.
Сукупний попит– 
обсяг виробництва товарів, які споживачі готові колективно придбати при існуючих рівнях цін.
Сукупна пропозиція– 
обсяги виробництва товарів, які виробники готові колективно запропонувати ринку при існуючому рівні цін.
Рівновага на світовому ринку розкриваються наступним чином:
світовий ринок представляє собою сферу міжнародного балансу попиту і пропозиції на товари, що експортуються та імпортуються країною.
розміри експорту визначаються розмірами надмірної пропозиції товару, розміри імпорту — розмірами надмірного попиту на товари;
факт наявності надмірної пропозиції та надмірного попиту встановлюється у процесі порівняння (проходить на міжнародному ринку) внутрішніх рівноважних цін на однакові товари в різних країнах;
ціна, за якою здійснюється міжнародна торгівля, знаходиться між мінімальною та максимальною внутрішніми цінами рівноваги, що існують в країнах до початку торгівлі;
з одного боку, зміна світової ціни веде до зміни кількості товарів на світовому ринку, що експортуються та імпортуються, з іншого — зміна кількості товарів, що експортуються та імпортуються, призводить до зміни світової ціни.
2. Товари, що торгуються та товари, що не торгуються
Товари, що торгуються –
товари, які можуть переміщуватися між різними країнами, приймають участь у міжнародній торгівлі.
Товари, що не торгуються –
товари, які використовуються в країні, де вони виробляються, і не переміщуються між країнами.
Таблиця 3.1. Групи товарів, що торгуються та не торгуються
Група товарів | Тип товарів
Сільське господарство, полювання, лісне господарство та рибальство
Видобувна промисловість
Обробна промисловість |
Торгуються
Комунальні послуги та будівництво
Оптова і роздрібна торгівля, ресторани і готелі
Транспортування, зберігання і зв’язок і фінансове посередництво
Оборона та обов’язкові соціальні послуги
Освіта, охорона здоров’я та суспільні роботи
Інші комунальні, соціальні та особисті послуги |
Не торгуються
Товари, що торгуються поділяються на ті, які експортують і ті, які імпортують.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Міжнародна торгівля

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок