Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Облік виробничих запасів та МШП.

Облік виробничих запасів та МШП.

Назва:
Облік виробничих запасів та МШП.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,29 KB
Завантажень:
358
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
на тему:
Облік виробничих запасів та МШП.


З М І С Т


1. Матеріали, їх класифікація, оцінка і завдання обліку
Бюджетні установи для своєї діяльності купують предмети ра-зового користування - різні господарські та ремонтно-будівельні матеріали, паливо, тару, матеріали для наукових і навчальних цілей, інші матеріали.
Вартість цих матеріальних засобів повністю вибуває із суспіль-ного кругообігу протягом одного або кількох актів споживання. У цьому плані матеріали в бюджетних установах нагадують обо-ротні кошти виробничої сфери, але їх неможливо віднести до ос-танніх, оскільки оборотні кошти повністю переносять свою вартість на новий продукт і в цій формі продовжують свій круго-обіг у суспільному відтворенні, а матеріали бюджетних установ вибувають з кругообігу в міру їх споживання.
На придбання матеріалів витрачаються значні кошти з бюдже-ту та інших джерел. Завданнями обліку матеріалів та малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) є:
забезпечення зберігання і встановлення контролю за на-
явністю та рухом матеріалів;
спостереження за дотриманням норм запасів і витрат ма-теріалів;
отримання точних даних про залишки матеріалів у місцях
зберігання;
забезпечення всіх рівнів управління інформацією про на-
явність і рух матеріалів.
Основними передумовами виконання цих завдань є еконо-мічно обґрунтована класифікація та оцінка матеріалів, нормуван-ня їх запасів і чітка організація матеріального постачання та складського господарства.
За функціональним призначенням у фінансово-господарській діяльності бюджетних установ матеріали розподіляються на такі групи:
Матеріали для навчальних, наукових та інших цілей: реакти-ви і хімікати, скло і радіоматеріали, фотоприладдя, папір, призна-чений для видання навчальних і наукових робіт, піддослідні тварини, інші матеріали для навчальних цілей і науково-дослідних робіт,
а також дорогоцінні та інші метали для протезування.
Продукти харчування. Медикаменти і перев'язувальні засоби: медикаменти, ком-поненти, бактерицидні препарати, сироватки, вакцини, кров і пе-рев'язувальні засоби в лікарнях, лікувально-профілактичних,
лікувально-ветеринарних та інших установах.
Господарські матеріали і канцелярське приладдя, що вико-ристовуються для поточних потреб установ (електролампочки, мило, щітки тощо), будівельні матеріали для поточного ремонту.
Паливо, пальне й мастильні матеріали — всі види палива,
пального і мастильних матеріалів (дрова, вугілля, бензин, торф,
газ, мазут, автол тощо).
Тара - поворотна та обмінна тара (бочки, бідони, ящики,
банки скляні, пляшки).
Запасні частини до машин і обладнання - запасні частини,
призначені для заміни та ремонту спрацьованих частин машин,
обладнання, тракторів, комбайнів, транспортних засобів.
Інші матеріали - сіно, овес, інші види кормів та фуражу,
насіння, добрива тощо.
Одні й ті самі матеріали в різних установах і навіть в одній ус-танові в різний час можуть мати різне призначення і, відповідно, обліковуватися в різних галузях. Так, запасні частини до машин й обладнання можуть обліковуватися в різних групах залежно від використання цих машин і обладнання для наукових цілей чи гос-подарських потреб.
Наведену класифікацію покладено в основу організації обліку матеріалів за субрахунками, але вона є недостатньою для контро-лю за наявністю і рухом цінностей. Різноманітність застосовува-них матеріалів потребує розробки вичерпних номенклатур, тобто систематизованих переліків матеріалів, які споживаються бю-джетними установами. Кожному найменуванню, сорту та розміру матеріалів присвоюється умовний числовий код (номенклатурний номер), що особливо важливо в умовах автоматизації обліку ма-теріалів. У подальшому присвоєний номенклатурний номер за-значається в усіх документах і реєстрах, в яких відображається наявність і рух відповідного виду матеріалів.
Номенклатури матеріалів розробляються бюджетними устано-вами або централізованими бухгалтеріями. У них вказуються най-менування кожного виду матеріалів, тип, сорт, розмір, одиниця виміру, а також закріплений за матеріалом номенклатурний но-мер.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Облік виробничих запасів та МШП.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок