Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Засоби вимірювання грошей

Засоби вимірювання грошей

Назва:
Засоби вимірювання грошей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,17 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Засоби вимірювання грошей


Однією з визначальних функцій ринку є фор-мування відносної вартості та ціни товару, який є об'єктом його обігу. Цю функцію виконує і ринок грошей. Відносна вартість грошей складається взаємодією на монетарному ринку їх попиту і пропозиції.
Розглянемо це питання докладніше.
Попередники сучасних грошей — гроші-товар, що ви-никли на етапі зародження і становлення ринкових від-носин і «працювали» в наявній системі економічних від-носин кілька тисячоліть, мали власну внутрішню вартість. Вони втілювали в собі певну частку затрат суспільне необхідної праці й через те виконували у світі товарів роль загального вартісного еквівалента. Це стосується і функції засобу обігу, яку гроші-товар виконували завдяки тому, що в метаморфозі Т — Г — Т вони приймалися в обмін на інший товар, оскільки мали власну вартість. Навіть тоді, коли в обігу функціонували розмінні на золото паперові гроші, вони розглядалися як знаки вартості мо-нетарного товару. Не маючи власної внутрішньої вартості, розмінні паперові гроші представляли в обігу вартість офіційно визначеної на основі зафіксованого державою масштабу цін вагової частки золота. Скажімо, один долар представляв до 1971 р. в обігу вартість 0,88 грама золота.
Як визначається вартість 20-доларової банкноти або 10-тисячної купоно-карбованцевої купюри, яка, власне, не криє в собі нічого матеріального?
На відміну від грошей-товару, сучасні готівкові гроші — банкноти або чекові депозити мають відносну вартість. Вони функціонують в обігу як законні платіжні засоби завдяки тому, що є декларованими державою грішми. Держава своїм декретом зобов'язує приймати їх на своїй території як засіб платежу. Однак держава не може про-декларувати їх вартість. Вартість сучасних грошей фор-мується під впливом ринкових сил стихійно. Держава може здійснити відносно цих сил лише заходи регулю-вання. Але повністю скасувати їх дію вона не в змозі.
Сучасна монетарна теорія виходить із того, що відносна вартість грошей пов'язана з характеристикою їх еконо-мічної корисності. У загальноекономічному визначенні ко-рисність певного блага характеризується його здатністю задовольняти відповідні потреби людини. З урахуванням цього корисність грошей визначається опосереднено — че-рез корисність інших товарів та економічних послуг, що їх можна отримати на ці гроші.
Наявність у розпорядженні окремої особи чи господар-ської структури певної суми грошей уже як така прино-сить їх власнику безпосередню користь. Це, по-перше, можливість з урахуванням абсолютної ліквідності грошей будь-коли замінити їх на інший товар; по-друге, гроші є найзручнішою формою накопичення багатства, а його збе-рігання у такій формі потребує мінімальних витрат; по-третє, безпосередня корисність грошей пов'язана з реа-лізацією їх унікальної функції — забезпечення зв'язку сучасного та майбутнього.
Отож монетарна теорія не абсолютизує принцип від-носності вартості грошей. Вважається, що корисність гро-шей не лише відносна, а й абсолютна. Тобто корисність грошей завжди вища від безпосередньої корисності тих товарів і послуг, що можна на них отримати. Якщо відносну вартість грошей прийняти за одиницю, то їх абсолютна вартість завжди буде вищою від одиниці.
Відносна вартість грошей, або їх корисність, пов'язана із рідкісністю. Корисність певного блага в економічному розумінні цього поняття не є його абстрактною здатністю задовольняти певні потреби. Вона формується зіставлен-ням кількості доступних благ та наявною на даний момент потребою в них. Звідси шкала корисності (цінності) ха-рактеризується обернено пропорційною залежністю до на-явної пропозиції.
Відповідно до цих загальнотеоретичних положень від-носність вартості грошей має розглядатися не лише через призму попиту на них — із рідкісності, а й у динаміці. Себто величина відносної вартості не є константою — вона змінюється у часовому просторі.
Нарешті, ще одна особливість відносної вартісної оцінки грошей, яку слід враховувати.
Теорією грошей доведено необхідність застосування ди-ференційованого підходу до визначення вартості грошей і в залежності від їх функціонального використання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Засоби вимірювання грошей

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок