Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сучасний стан міжнародного поділу праці

Сучасний стан міжнародного поділу праці

Назва:
Сучасний стан міжнародного поділу праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,24 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Сучасний стан міжнародного поділу праці


На сьогодні серед багатьох доктрин МПП одержала розвиток теорія монополістичних переваг у діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК), які забезпечують для різних країн гнучке при-стосування до ринку, доступ до сучасних технологій, менеджменту та маркетингу, до можливостей економії в масштабах виробництва. Одним з головних гасел стала експортна стратегія як умова швид-кого економічного зростання (Південна Корея, Тайвань та ін.). Са-ме ця ідея була покладена в основу економічного розвитку України в останні роки.
На рубежі XX і XXI ст. в економіці високо розвинутих держав склалася низка проблем і процесів, що здійснюють найбільший вплив на МПП. Це насамперед, підвищення ефективності господар-ства в результаті залучення в нього все більшого числа держав з рі-зними рівнями індустріального розвитку, з неповторними особли-востями національної, расової та релігійної специфік. Наступною за важливістю є задача підтримки гармонії між людиною і природою, розповсюдження ультрасучасних технологій, здатних кардинально зменшити забруднення навколишнього середовища та потреби в не відтворюваних благах. Нарешті, найбільш істотними стали гло-бальні технологічні зміни та становлення інформації як основного виробничого ресурсу. Україна з ряду причин серйозно відстала в сфері інформаційного й інноваційного розвитку.
В основі перерахованих змін лежить об'єктивне відновлення секторної моделі суспільного виробництва. Донедавна у науці па-нувала так звана "трьохсекторна" модель, яка розмежовує націона-льну економіку на первинний (сільське господарство та видобувна промисловість), вторинний (обробна промисловість) і третинний (послуги) сектори. Сьогодні вже мова йде про п'ятисекторну мо-дель. Найфундаментальнішою ознакою сучасної моделі вважається поступовий перехід від виробництва матеріальних благ до надання послуг та інформації.
При цьому сама сфера послуг, традиційно іменована "третин-ним сектором господарства", відносно неоднорідна і може бути розділена на сектори: безпосередньо третинний, що охоплює по-слуги матеріального характеру (транспорт, зв'язок і складське гос-подарство), четвертинний (торгівля, фінанси, страхування та неру-хомість) і п'ятірний (особисті, професійні ділові послуги, державне управління).Найбільш швидкими темпами ВВП збільшується в тих секто-рах, які охоплені міжособистісними взаєминами і чий продукт без-посередньо неможливо відтворити, що підтверджується статисти-кою зайнятості населення. Так, за останні 50 років у розвинутих країнах чисельність зайнятих у сільському господарстві скоротили-ся більше ніж у 5 разів, у видобувній промисловості - у 4 і в оброб-ної - у 2 рази. При збереженні рівня зайнятості в будівництві, на транспорті й у торгівлі багаторазово зросла частка працівників, за-йнятих у фінансах і страховій справі, у сфері особистих, професій-них і ділових послуг, у державному управлінні.
Одне із найбільш значущих явищ МПП - поглиблення еконо-мічної та політичної інтеграції переважно в зоні найбільш розвину-тих держав і досягнення ними великих успіхів у науково-технічній сфері. Мова йде про країни "великої сімки", що не так давно разом з Росією перетворилися в "велику вісімку". Сьогодні очевидно, що господарська інтеграція активно сприяла технологічному лідерству "сімки", її пріоритету та відриву за економічним і соціальним про-гресом від іншого світу (включаючи колишній СРСР, нині незале-жні держави пострадянського простору і, зрозуміло, Україну). Так, до початку 90-х р. країни "сімки" володіли 80,4 % світової комп'ютерної техніки та забезпечували 90,5 % високотехнологічного виробництва. Тільки на США та Канаду приходилося 42,8 % усіх здійснюваних у світі витрат на дослідницькі розробки, тоді як на Латинську Америку й Африку, разом узятих, - відповідно менше 1 %. Якщо середньосвітова кількість науково-технічних працівни-ків складала 23,4 тис. на 1 млн чол. населення, то в Північній Аме-риці ці показники становили 126,2 тис. Розвинуті країни контролю-вали 87 % з 2,9 млн патентів, зареєстрованих у світі за станом на кінець 1993 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Сучасний стан міжнародного поділу праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок