Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Порядок погашення кредиту і відсотків за користування ним

Порядок погашення кредиту і відсотків за користування ним

Назва:
Порядок погашення кредиту і відсотків за користування ним
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,25 KB
Завантажень:
369
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Порядок погашення кредиту і відсотків за користування ним
Порядок, форма і строки погашення кредиту позичальником пе-
редбачаються, як правило, у кредитному договорі. Проте якщо пе-
редбачена в договорі сума позики видається позичальнику частково
в порядку оплати окремих видів витрат, контрактів і ці частки пози-
ки оформляються терміновими зобов’язаннями, то вони погашають-
ся у строки і в сумах, передбачених у цих зобов’язаннях.
Позика може погашатись одноразово або в розстрочку (частко-
во). Одноразове погашення позики передбачає повернення боргу в
повній сумі у строк, встановлений у кредитному договорі. При по-
гашенні позики в розстрочку передбачається періодичність повер-
нення боргу, узгоджена з часом надходження виручки від продажу
продукції (товарів, надання послуг) та інших надходжень грошових
коштів і відповідно до строків, вказаних у термінових зобов’язаннях.
Можливі й інші способи погашення позики, які необхідно передба-
чити у кредитному договорі, наприклад метод “амортизаційного”
погашення кредиту. Цей метод передбачає погашення основної суми
боргу і відсотків за ним систематично у визначених розмірах і в ус-
тановлені строки. Разом з останнім платежем погашаються залишок
кредиту і відсотки за ним.
Відсотки нараховуються щомісяця виходячи зі встановленої
у кредитному договорі ставки і суми непогашеної позики.
Нині встановлення процентної ставки за кредити не регулюється
нормативними документами. Плата за користування довгостроко-
вим кредитом визначається банками з урахуванням строку кредиту-
вання, наданих позикоотримувачами гарантій своєчасного повер-
нення кредиту, попиту та пропозицій кредитних ресурсів, а також
наявності кредитного ризику. Процентні ставки, що встановлюють-
ся банком, мають забезпечувати повне покриття їх витрат та отри-
мання прибутку від госпрозрахункової діяльності.
Сума боргу і відсотки за ним погашаються в такій послідовності:
спочатку сплачуються нараховані відсотки за користування пози-
кою, потім погашається прострочена заборгованість з позики, далі
кошти спрямовуються на погашення основної суми кредиту.
Погашення кредиту і відсотків за ним здійснюється платіжним
дорученням позичальника з його поточного рахунка, а за умови ви-
знання боргу позичальником — платіжною вимогою банку в поряд-
ку, встановленому чинним законодавством.
Позичальник не звільняється від повернення боргу з позики і
сплати відсотків за нею при настанні будь-яких несприятливих об-
ставин, у тому числі й незалежних від нього.
У разі неможливості погашення позичальником заборгованості з
позики і відсотків за нею у строки, передбачені кредитним догово-
ром, банк в окремих випадках за клопотанням позичальника може
надати йому відстрочення погашення боргу під підвищений відсоток
з укладенням додаткової угоди.
У разі відмови банку в наданні відстрочення погашення кредиту
він реалізує своє право на повернення боргу і відсотків за ним за ра-
хунок гарантів (поручителів) або забезпечення, прийнятого від по-
зичальника при видачі йому кредиту. При цьому борг повертається
в певному порядку. Якщо позика видана під заставу майна, банк по-
гашає борг з вартості заставленого майна в порядку, передбачено-
му в договорі застави. Як правило, це погашення здійснюється шля-
хом зарахування виручки від продажу заставленого майна на позич-
ковий рахунок позичальника. При видачі позики під гарантію
(поручництво) банк стягує суму боргу в безперечному порядку своїм
розпорядженням з рахунка гаранта. У такому самому порядку стя-
гується сума боргу зі страхової компанії, якщо забезпеченням пози-
ки було страхове свідоцтво (поліс).
У разі несвоєчасного погашення боргу за кредитом і сплати
відсотків за ним та відсутності домовленості між банком і пози-
чальником про відстрочення повернення кредиту банк має право
застосувати штрафні санкції в розмірах, передбачених кредитним
договором.
Якщо підприємство-позичальник використовує одержаний кре-
дит не за цільовим призначенням, надає банку недостовірну звіт-
ність, банк має право достроково стягнути з позичальника видану
суму кредиту і відсотки за ним.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Порядок погашення кредиту і відсотків за користування ним

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок