Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Дослідження ринку лікарських засобів.

Дослідження ринку лікарських засобів.

Назва:
Дослідження ринку лікарських засобів.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,88 KB
Завантажень:
81
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Дослідження ринку лікарських засобів.


1. Дослідження ринку лікарських засобів
Ринкові дослідження виступають як інформаційна основа досягнення таких цілей, як реалізація певного обсягу про-дажу, створення і виведення на ринок нових товарів, збіль-шення ринкової частки.
Першочергового значення в дослідженні ринку набуває вивчення товарної структури. У даному випадку поняття "ринок" ототожнюється з поняттям "товарний ринок". Під товарним ринком слід розуміти сферу реалізації конкретного товару (або групи товарів), пов'язаних між собою певними властивостями виробничого або споживчого характеру. До такого виду ринку належить і ринок лікарських засобів та товарів аптечного асортименту.
Предметом дослідження ринку окремих товарів є співвід-ношення попиту і пропозицій цих товарів при певних еко-номічних і соціальних умовах.
Для вітчизняних фармацевтичних підприємств важ-ливим є вивчення ринку лікарських засобів у зв'язку з усе далі більшим його насиченням вітчизняними та ім-портними препаратами, зростанням конкуренції. До того ж, на фармацевтичних підприємствах має місце ситуація, за якої одні препарати знаходять попит, а ін-ші осідають на складах внаслідок розірвання минулих зв'язків з колишніми союзними республіками, відсут-ністю або обмеженням потреби та появою більш ефек-тивних препаратів на ринку.
Зміст та спрямованість комплексного дослідження ринку:
¦ вивчення вимог ринку до товару, тобто вимог покупців і, що особливо важливо, кінцевих споживачів до спожива-цьких властивостей продукту;
¦ комплексне дослідження ринку, що зумовлює ретельне вивчення економічної кон'юнктури;
¦ аналіз ринкової сегментації та дослідження окремих рин-кових сегментів з метою наступного виявлення цільових ринків;
¦ вивчення фірмової структури ринку, тобто визначення основних груп фірм, які працюють на даному ринку: фірми-партнери (покупці), фірми-конкуренти, фірми-нейтрали, які ще не виявили зацікавленості по відношенню до даного товару, але можуть розглядатися як потенційні покупці або активні партнери. Стосовно кожної фірми проводяться відповідні дослідження ступеня її надійності, платоспроможності, конкурентних вад тощо;
¦ дослідження форм та методів торгової практики щодо даного товару на даному ринку і його сегментах (як ви-конується більшість угод купівлі-продажу, які форми по-середницьких домовленостей типові, які види угод засто-совуються);
¦ аналіз соціально-психологічних особливостей покупців та споживачів на конкретних ринках, їх мотивації щодо прий-няття рішення про купівлю, типів покупців залежно від ставлення до купівлі, соціально-психологічних типів покуп-ців, розподілу ролей у різних групах споживачів та покупців.
Вивчення ринку лікарських засобів грунтується на виділенні окремих фармакотерапевтичних груп препа-ратів, угрупуванні препаратів для лікування певних за-хворювань (наприклад, гастроентерологічних, пульмонологічних, психоневрологічних, цукрового діабету то-що) або за лікарськими формами (розчини для ін'єкцій, таблетки, аерозолі та ін.). З метою виконання фарма-цевтичними підприємствами та аптечними закладами соціальних функцій зараз має значення вивчення рин-ку препаратів у порівнянні з Переліком життєво важ-ливих лікарських засобів, який затверджується Мініс-терством охорони здоров'я України.
Окремі позиції посідають інші фармацевтичні това-ри — перев'язочні матеріали, предмети догляду за хво-рими, предмети санітарії і гігієни.
Важливим завданням дослідження ринку є визначення його ємкості.
2. Визначення ємкості товарного ринку
Під ємкістю товарного ринку слід розуміти можливий об-сяг реалізації товару (конкретної продукції підприємства) при даному рівні і співвідношенні цін. Ємкість ринку харак-теризується розмірами попиту населення і величиною товар-них пропозицій.
Для визначення ємкості вітчизняних товарних ринків за-стосовується формула:
Є = П + І – Е + Тз, де
Є — ємкість ринку;
П — обсяг виробництва товару (препарату);
І — імпорт;
Е — експорт аналогічного товару із країни;
Тз — товарні запаси.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Дослідження ринку лікарських засобів.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок