Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Міграція населення

Міграція населення

Назва:
Міграція населення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,88 KB
Завантажень:
412
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат на тему:
Міграція населення


Одним із проявів інтернаціоналізації та демократизації госпо-дарського і соціально-культурного життя людства, а також наслід-ків гострих міжнаціональних протиріч, прямих зіткнень між наро-дами та країнами, надзвичайних ситуацій і стихійних лих є велико-масштабні внутрішньодержавні та міждержавні переміщення насе-лення і трудових ресурсів у різних формах. Це і добровільні мігран-ти, що користуються правами та можливостями, наданими їм світо-вою цивілізацією і міжнародними ринками праці для вибору місця проживання та роботи, біженці і вимушені мігранти, що залишають отчий дах не за своєю волею, а під тиском обставин. Масштаби по-токів і драматизм положення таких мігрантів в окремі історичні пе-ріоди та роки перетворюються в глобальні проблеми. їх розв'язання вимагає широкого міжнародного співробітництва.
Міжнародний поділ праці як вищий ступінь розвитку суспіль-ного територіального поділу праці між країнами, що передбачає стійку концентрацію виробництва певної продукції в окремих краї-нах, передбачає наявність у різних країнах трудових ресурсів різно-го обсягу та кваліфікаційного складу. Широке трактування міжна-родного поділу праці як відокремлення окремих видів людської ді-яльності необов'язково має на увазі його наступну кооперацію, за-сновану на міжнародному поділі праці, стійкому обміні між краї-нами продуктами, виробленими ними з найбільшою економічною ефективністю. Але якщо така кооперація здійснюється, то відбува-тися вона може в двох формах: міжнародного обміну товарами (міжнародної торгівлі), виробленими на основі поділу праці, або на основі міждержавного переміщення самої праці - міжнародної тру-дової міграції.
Міждержавна міграція населення та трудових ресурсів вини-кає за наявності значного контрасту в рівнях економічного та соці-ального розвитку і темпах природного демографічного приросту країн, які приймають і віддають робочу силу. Географічними центрами імміграції є найбільш розвинуті країни, такі як США, Ка-нада, Австралія, більшість західноєвропейських країн, а також кра-їни з високими доходами від продажу нафти та швидким економіч-ним зростанням (Саудівська Аравія, Бахрейн, Кувейт, Об'єднані Арабські Емірати та ін.).
Види трудової міграції. Розрізняють внутрішню міграцію ро-бочої сили, що відбувається між регіонами однієї держави, та зов-нішню міграцію, що торкається кількох країн. Наука міжнародної економіки займається зовнішньою міграцією робочої сили й її еко-номічними причинами. Основні поняття, що використовуються при вивченні проблем міжнародної міграції, такі:
° Міграція робочої сили (ІаЬог fогсе migration) - переселення працездатного населення з одних держав в інші терміном більше ніж на рік, викликане причинами економічного й іншого характеру.
° Імміграція (immigration) - в'їзд працездатного населення в дану країну з-поза її меж.
° Еміграція (emigration) - виїзд працездатного населення з даної країни за її межі.
° Міграційне сальдо (net migration) - різниця еміграції з краї-ни та імміграції в країну.
а "Витік мізків" ("brain drain"). - міжнародна міграція висо-кокваліфікованих кадрів.
° Рееміграція (ге-еmigration) - повернення емігрантів на ба-тьківщину на постійне місце проживання.
Міжнародна міграція робочої сили виникла багато сторіч тому і за минулий з тих пір час перетерпіла серйозні зміни. Найбільш ак-тивна теоретична розробка проблем міжнародної міграції почалася з кінця 60-х років у рамках моделей економічного зростання. Їх ос-новна ідея полягає в тому, що міжнародне переміщення робочої си-ли, як одного з факторів виробництва, впливає на темпи економіч-ного зростання, його причиною є міждержавні розходження в рівні оплати праці. Прихильники неокласичного підходу, відповідно до якого кожна людина одержує і споживає граничний продукт своєї праці, вважають, що еміграція приводить до зростання добробуту приймаючої країни, причому економічний розвиток держави, до якої відбувається еміграція, залишається незмінним чи, у всякому разі, не погіршується.
Неокейнсіанці визнавали можливість погіршення в результаті міграції економічного становища країни, що експортує робочу си-лу, особливо якщо емігрують висококваліфіковані працівники.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Міграція населення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок