Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва

Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва

Назва:
Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,36 KB
Завантажень:
365
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва
Сукупність ринку машин і устаткування та ринку сировини утворює ринок засобів виробництва. Важливою організаційною основою розвитку ринку засобів виробництва є демонополізація останнього, забезпечення конкуренції між товаровиробниками й торговельними посередниками, упровадження сучасних систем маркетингу, рекламної діяльності.
У процесі побудови статистичного забезпечення маркетингу слід ураховувати специфічні особливості ринку засобів виробниц-тва, які відрізняють його від ринку предметів споживання. Це, як зазначає П. Г. Перерва, такі особливості.
1. Кількість споживачів на ринку засобів виробництва значно менша, ніж на ринку споживчих товарів.
2. Вартість покупки кожного споживача значно більша.
3. Порівняно висока концентрація споживачів у межах певно-го географічного регіону.
4. Специфічність критеріїв сегментації ринку засобів вироб-ництва. Основними є географічне положення, рівень споживання, якість, потреба в сервісному обслуговуванні тощо.
5. Нижча цінова еластичність попиту, тобто зміна цін на засо-би виробництва не супроводжується такою самою інтенсивністю зміни попиту, як у разі предметів споживання.
6. Повільніший процес купівлі, пов'язаний з перевіркою якос-ті виробів, укладанням угод та іншими діями, що потребують вищого професійного рівня менеджерів, більш повного і різнобіч-ного статистичного забезпечення маркетингу.
7. Попит на засоби виробництва інерційніший, ніж на спо-живчі товари.
Статистичне забезпечення маркетингових заходів базується на результатах комплексного дослідження ринку засобів виро-бництва.
Це дослідження складається з таких етапів.
Вивчення товару:*
новизна і конкурентоспроможність;*
відповідність законодавчим актам і правилам;*
здатність виробу задовольняти існуючі та перспективні по-треби й побажання споживачів;*
необхідність подальшого вдосконалення. Безпосереднє вивчення ринку:*
географічне положення;*
сегментація ринку в галузевому і функціональному планах; за напрямками використання;*
визначення місткості ринку та частки в ньому імпортних поставок;*
товарна, галузева, фірмова структура ринку;*
конкурентне середовище;*
кон'юнктура ринку та її прогноз на коротко-, середньо- та довгострокову перспективу.
Вивчення споживачів:*
склад споживачів за основними характеристиками, які ви-значають попит;*
фактори, які визначають попит;*
сегментація ринку споживачів за обсягом потреби, особли-востями конструкції та експлуатації виробів, напрямками вико-ристання; оцінка чисельності споживачів за цими сегментами;*
обсяг і структура незадоволеного попиту;*
тенденції розвитку сегментів ринку. Вивчення конкурентів:*
склад конкурентів, їх частка на ринку;*
характеристика динамічності розвитку діяльності конкурен-тів на ринку;*
торговельні марки виробів конкурентів, особливості виробів конкурентів, привабливі для споживачів;*
форми та методи збутової діяльності, канали товаропросування;*
результати господарської діяльності;*
рекламна діяльність;*
оцінка діяльності в пресі; науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки нової продукції.
Кон'юнктура ринку засобів виробництва формується в ре-зультаті взаємодії факторів і умов, що визначають структуру, ди-наміку і співвідношення попиту та пропозиції на ці засоби.
Ринок засобів виробництва можна класифікувати за такими ознаками.
1. Територіальна ознака:*
ринок однієї країни;*
регіональний ринок, що охоплює ринки відповідних кра-їн, — європейський, близькосхідний і т. ін.*
світовий ринок — сукупність національних ринків різних країн.
2. Призначений виробів:*
ринок сировини — паливно-енергетичний, сировинний, сіль-ськогосподарський, лісових матеріалів;*
ринок машин і устаткування, на якому відбувається обмін продукцією машинобудівних галузей. Цей ринок пов'язаний з ба-гатьма видами продукції і характеризується високою взаємозамінюваністю, різницею якісних характеристик, техніко-економічних параметрів, умовами комплектації та поставляння, сервісного обслуговування тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Особливості статистичного вивчення ринку засобів виробництва

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок