Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Завдання соціальної політики в Україні

Завдання соціальної політики в Україні

Назва:
Завдання соціальної політики в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,69 KB
Завантажень:
420
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
Завдання соціальної політики в Україні


Кінець XX сторіччя відзначився низкою якісно нових чинників розвитку суспільно-економічних систем. Відбувається відхід від односпрямованої, орієнтованої на технологічно-економічну ефективність, до багатоцільової соціально-гуманістичної моделі. Науково-технiчний прогрес, змiна мiсця людини у виробництвi й зростання частки розумової працi, яка потребує пiдвищення освiтнього рiвня та росту iндивiдуальної свободи, зростання загальної ефективностi суспiльного виробництва й певне послаблення безпосередньої залежностi людства вiд природних умов привели в останнi десятирiччя до пiдвищення ролi позаекономiчних чинникiв суспiльно-економiчного прогресу. Серед них - соціальні, політико-правові, морально-психологічні, культурно-етичні, природно-демографічні чинники. Наростання суперечностей між суспільством і індивідом об'єктивно зумовило зростання гуманістичної спрямованості суспільних систем.
Нова якість соціальної політики на сучасному етапі
За своєю суттю ринковий принцип суперництва економiчних суб'єктiв має чiткий асоцiальний змiст, оскiльки не передбачає пiдтримки тих, хто з певних причин виявився нездатним до участi у ринковому змаганнi. Існує ряд питань, якi ринок не може вирiшувати в принципi, оскiльки реагує лише на потреби, що можуть бути виявленi через попит, тимчасом як багато чинникiв ним не вимiрюються, оскільки вимагають спрямування ресурсiв за позаекономiчними потребами: пiдтримка культури, освiти, екології, наукових дослiджень тощо. Водночас необхiдною умовою стабiльностi господарської системи є вiдсутнiсть соцiальної напруги, i, зрештою, виявляється, що система соцiальних гарантiй, економiчно чужа ринковiй економiцi, є об'єктивно їй необхiдною. Агентом, який здатен вiдбивати загальнонародний iнтерес, враховуючи й позаекономічні потреби, є держава. Соцiальна полiтика є також складовою процесу вiдтворення робочої сили, iстотно впливає на її вартiсть та якiсть.
Соцiальна iнфраструктура, яка включає органи пiдтримки i розвитку культури, освiти, виховання, систему охорони здоров'я i фiзичної культури, пенсiї i рiзного роду соцiальнi виплати, полiтику зайнятості, сьогоднi розглядається як обов'язкова умова повноцiнного iснування i розвитку суспiльно-економiчної системи. З 60-х рокiв соцiальнi видатки розглядаються не як непродуктивнi витрати, а як iнвестицiї у сьогоднiшню та майбутню стабiльнiсть.
Одночасно на порядок денний висувається проблема пошуку балансу мiж розвитком економiчної i соцiальної сфер. Сучасна економiчна наука виводить розвиненiсть соцiальної сфери з досягнутого рiвня розвитку продуктивних сил, який має бути достатнiм для того, аби пiсля вiдповiдної винагороди активним економiчним суб'єктам залишалась частина продукту, якої вистачить для пiдтримання пристойного рiвня життя пасивної частини населення. Iншим обмеженням соцiальної полiтики держави є спiввiдношення соцiальних виплат з доходами працюючих суб'єктiв, яке не повинне пригнiчувати економiчнi стимули до працi. Рівень оптимального спiввiдношення залежить вiд дiючої суспiльно-економiчної моделi.
Прикладом може бути нiмецька модель "соцiального ринкового господарства". Ця концепцiя була вперше сформульована у 1948 році А. Мюллером-Армаком i впроваджувалася в життя під керівництвом Людвіга Ерхарда. Основнi елементи економiчної полiтики держави А. Мюллер-Армак вбачав у створеннi на пiдприємствi соцiального порядку, який оцiнює робiтника не лише з економiчної точки зору; у здiйсненнi конкурентної органiзацiї економiки, полiтицi зайнятостi та наданнi робiтниковi економiчної безпеки у рамках можливого, вирiвнюваннi доходiв економiчними засобами, соцiальному житловому будiвництвi, пiдтримцi рiвних шансiв пiдприємництва, малих i середнiх пiдприємств, пiдтримцi кооперативної взаємодопомоги, введеннi соцiального страхування, забезпеченнi мiнiмуму оплати працi тощо. Створення на підприємстві та в державі в цілому такого соціального порядку сприяло позитивній мотивації як робітників, так і підприємців.
В процесі розвитку успіх концепції соціального ринкового господарства завдав значного впливу на модель функціонування навіть найбільш ліберальних економічних систем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Завдання соціальної політики в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок