Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Формування міжнародних економічних відносин між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються

Формування міжнародних економічних відносин між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються

Назва:
Формування міжнародних економічних відносин між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,85 KB
Завантажень:
280
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Формування міжнародних економічних відносин між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються


План
1. Типологія країн світу
2. Міжнародні економічні відносини України
Висновки
Література


1. Типологія країн світу
Світова економіка складається з багатьох національних еконо-мік. Якщо її розглядати як складну систему, то в ній доцільно виділи-ти підсистеми. Такими підсистемами є групи національних економік (групи країн). Як правило, виділяють три великі групи країн: розви-нуті, що розвиваються, з перехідною економікою. Для включення країни в ту чи іншу групу застосовуються різні критерії. Це, насампе-ред, характер економіки (ринкова чи перехідна) та рівень її соціаль-но-економічного розвитку (визначається в першу чергу виробницт-вом ВВП/ВНП на душу населення, галузевою структурою ВВП, рів-нем і якістю життя). Розглянемо дві перші групи країн.
У групу розвинутих країн (промислово розвинутих, індустріа-льних) входять держави з ринковою економікою та високим рівнем соціально-економічного розвитку, в яких ВВП на душу населення складає не менше 12 тис. дол. Міжнародний валютний фонд вклю-чає в число розвинутих країн і територій (тобто тих частин деяких країн, які мають особливий статус наприклад, Гонконг або Гренла-ндія) всі країни Західної Європи, США і Канаду, Японію, Австра-лію та Нову Зеландію, а з 1997 р. - також Південну Корею, Сінга-пур, Гонконг і Тайвань, Ізраїль. ООН додає до них Південно-Африканську Республіку. Організація економічного співробітницт-ва і розвитку відносить до їх числа також Туреччину та Мексику, що є членами цієї організації, хоча скоріше це країни, що розвива-ються, але вони ввійшли до неї за територіальною ознакою (Туреч-чині належить частина Європи, а Мексика входить у Північноаме-риканську угоду про вільну торгівлю - НАФТА). Таким чином, у число розвинутих країн включають близько 40 країн і територій. Після офіційного приєднання до Європейського Союзу Польщі, Угорщини, Чехії, Словенії, Кіпру, Естонії, Литви, Латвії, Словаки, Мальти вони також включені в число розвинутих країн.
У групу країн, що розвиваються, (менш розвинутих, слабороз-винутих) входять держави з ринковою економікою і низьким рів-нем економічного розвитку. З 182 країн - членів Міжнародного Валютного Фонду до тих, що розвиваються, відносять 121. Незважа-ючи на значну кількість цих країн, а також на те, що для багатьох з-них характерні велика чисельність населення та величезна терито-рія, на них приходиться близько 28 % світового ВВП.
Це цілий всесвіт, недарма групу країн, що розвиваються, нері-дко називають третім світом, і він неоднорідний. Верхній ешелон країн, що розвиваються, складають держави з порівняно сучасною структурою економіки (наприклад, деякі країни Азії, особливо Пів-денно-Східної та країни Латинської Америки), великим ВВП на ду-шу населення (зокрема більшість країн Перської затоки), високим індексом людського розвитку. З них виділяють підгрупу нових інду-стріальних країн. У неї включають країни, що в останні роки проде-монстрували дуже високі темпи економічного зростання і на цій ос-нові змогли сильно скоротити своє відставання від розвинутих країн. До нинішніх нових індустріальних країн можна віднести в Азії —¦ Ін-донезію, Малайзію, Таїланд та ін., у Латинській Америці - Чилі й інші південно- та центральноамериканські країни.
В особливу підгрупу виділяють країни-експортери нафти. Яд-ро цієї групи складають 12 учасників Організації експортерів нафти (ОПЕК), хоча ряд країн-нафтоекспортерів із третього світу не вхо-дить у ОПЕК: Мексика, Бруней та ін.
Значна відсталість, відсутність багатих запасів корисних ко-палин, а часто - і виходу до моря, несприятлива внутрішньополіти-чна та соціальна обстановка зумовлюють в останні десятиліття зро-стання кількості країн, які відносяться до підгрупи найменш розви-нутих. Зараз їх 47, у тому числі 32 розташовані в Тропічній Африці, 10 - в Азії, 4 - в Океанії, 1 - у Латинській Америці (Гаїті). Головна проблема цих країн полягає в тому, що в них відсутні відчутні еко-номічні ресурси для подолання відсталості та бідності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Формування міжнародних економічних відносин між розвинутими країнами та країнами, що розвиваються

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок