Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Проведення касових операцій

Проведення касових операцій

Назва:
Проведення касових операцій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,99 KB
Завантажень:
474
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Проведення касових операцій
Касові операції підприємства пов'язані як з прийняттям, так і з видачею готівки. Порядок ведення касових операцій регламентуєть-ся НБУ і поширюється на всі підприємства незалежно від форм вла-сності і виду діяльності, а також на фізичних осіб — суб'єктів під-приємницької діяльності (крім банків і підприємств зв'язку).
Усі підприємства, які мають поточні рахунки в банку, зобов'я-зані саме там зберігати свої кошти. Отримувати готівку з власного рахунка, як зазначалось, підприємства можуть не тільки на заробіт-ну плату, матеріальне заохочення, на відрядження та загальногоспо-дарські витрати, а й на інші цілі (розрахунки за сировину, матеріали, товари тощо).
Отримання готівки з поточного рахунка здійснюється з викорис-танням грошового чека. Виписуючи грошовий чек, підприємство тим самим дає розпорядження банку видати вповноваженій особі за-значену в чекові суму готівки. При оформленні чека не допускається виправлень, які можуть поставити під сумнів його достовірність.
Розрахунки готівкою підприємствами всіх видів діяльності та форм власності проводяться з оформленням таких документів: подат-кових накладних, прибуткових і видаткових касових ордерів, касово-го або товарного чека, квитанції, договору купівлі-продажу, актів про закупівлю товарів, виконання робіт (надання послуг) або інших доку-ментів, що засвідчують факти якоїсь діяльності, що підлягає оплаті.
Форми податкової накладної, ведення книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг), порядок їх заповнення, а також сис-тему обліку цих операцій визначає Державна податкова адміністрація.
Усім підприємствам, які мають рахунки в установах банків і здійснюють касові операції з готівкою, встановлюються ліміти за-лишку готівки в касі. Цей ліміт для кожного підприємства визначає-ться комерційними банками за місцем відкриття рахунка з урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, відстані його від установи банку, розміру касових оборотів, установлених строків і порядку передавання готівки в банк.
Підприємства мають право мати в своїх касах готівку в межах лімітів. Ліміти касових залишків за необхідності протягом року мо-жуть бути переглянуті. До встановлення ліміту каси на поточний рік діє ліміт попереднього року.
Нова редакція постанови НБУ від 11 листопада 1998 р. № 473 внесла відповідні зміни і до регулювання ліміту готівки на під-приємстві.
Якщо підприємство має податкову заборгованість і одночасно здійснює розрахунки готівкою (крім розрахунків із податків і обов'язкових платежів), сума тих коштів ураховується як фактичні залишки готівки в касі з наступним їх порівнянням зі встановленим лімітом каси.
На порушників цього положення накладається штраф за переви-щення ліміту каси.
Колективні сільськогосподарські кооперативи, селянські спілки са-мостійно визначають обсяг готівки, що може постійно зберігатися в їхніх касах. Про це вони зобов'язані повідомляти в першому кварталі кожного року установи банків, які їх обслуговують. У межах цих ко-штів вони здійснюють необхідні поточні витрати (крім коштів на ви-плату заробітної плати та дивідендів). Готівку понад попередньо ви-значені обсяги вони так само повинні здавати в банки.
Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється фермерським го-сподарствам, які займаються виключно виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської продукції, а також індивіду-альним підприємцям.
Здачу надлишкової готівки підприємства проводять у порядку та у строки, встановлені відповідною установою банку. Ця готівка зарахо-вується на їхні рахунки. Коли ліміту залишку готівки взагалі не вста-новлено, усю наявну в касі готівку наприкінці дня треба здати в банк.
Приймання готівки касами підприємств проводиться за відповід-но оформленими (підписаними головним бухгалтером або особою, ним уповноваженою) прибутковими касовими ордерами. Видача го-тівки касами підприємств здійснюється за видатковими касовими ордерами або за належно оформленими платіжними (розрахунково-платіжними) відомостями.
Усі надходження й видачі готівки в національній валюті підпри-ємства реєструють у касовій книзі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Проведення касових операцій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок