Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Платіжний баланс держави

Платіжний баланс держави

Назва:
Платіжний баланс держави
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,31 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему:
Платіжний баланс держави


План
1. Визначення та значення платіжного балансу
2. Структура платіжного балансу
3. Динаміка платіжного балансу України
Висновки
Література


1. Визначення та значення платіжного балансу
Платіжний баланс - це один з головних документів будь-якої країни, оскільки в ньому знаходять своє узагальнююче вираження економічні зв'язки даної країни з іншими державами; на основі платіжного балансу проводиться аналіз зовнішньоекономічної дія-льності, дається оцінка валютно-фінансовому стану окремо взятої країни.
Складання, вивчення й аналіз платіжного балансу - необхідні дії уряду будь-якої країни, тому що саме за даними платіжного ба-лансу можна наочно визначити, в якому стані знаходиться той чи інший пункт дуже важливих для кожної країни зовнішньоекономі-чних відносин.
Варто відмітити, що перші спроби підведення підсумків зов-нішньоекономічної діяльності держави починалися ще в середні ві-ки, а сам термін "платіжний баланс" увів в обіг у XVIII ст. англій-ський економіст Дж. Стюарт, що вбачав джерело багатства країни в її активному торговому балансі.
В даному розділі ми ознайомимося з загальною характеристи-кою платіжного балансу, з його задачами, а також розглянемо пла-тіжний баланс за 2000 р. і проаналізуємо його динаміку, тобто по-дивимося, в якому стані та на якому рівні знаходиться зовнішньо-економічна діяльність України.
У сучасному світі не існує цілком закритих економік. Кожна кра-їна тисячами ниток економічних відносин зв'язана з іншими країнами світового співтовариства, хоча ступінь інтеграції окремих країн у сві-тове господарство неоднаковий. Уся сукупність міжнародних еконо-мічних відносин даної країни зі світовим співтовариством знаходить висвітлення в її платіжному балансі. Платіжний баланс являє собою статистичний запис підсумку операцій між резидентами даної країни й іншого світу за певний період (зазвичай квартал або рік). Він дає кіль-кісну й якісну характеристику зовнішньоекономічній діяльності краї-ни, її участі в світовому господарстві. Платіжний баланс виступає джерелом інформації, що розкриває особливості участі країни в між-народному обміні товарами, послугами та капіталом. Не випадково проблеми платіжного балансу, активного чи пасивного сальдо торгового балансу викликають активний суспільний інтерес і позначаються на прийнятті політичних рішень.
У платіжному балансі держави наводиться систематизований перелік усіх операцій з коштами, що опосередковують зовнішньо-економічні зв'язки. В ньому відображаються підсумки зовнішньо-економічної діяльності країни. На його основі можна проводити аналіз цієї діяльності, давати оцінку валютно-фінансовому стано-вищу країни, визначати, чи ефективно господарює та чи інша краї-на з погляду її зовнішньоекономічних зв'язків.
У ході складання платіжного балансу велика кількість міжна-родних угод, які укладаються різними економічними агентами, пе-вним чином класифікується та зводиться воєдино в окремі статті. Отже, платіжний баланс відбиває не індивідуальні, а агреговані міжнародні угоди, в результаті яких право власності на активи, в якій би формі вони не існували, переходить від резидентів даної країни до резидентів інших країн.
Міжнародні угоди зазвичай припускають обмін: торгівля то-варами та послугами, бартер, обмін одних фінансових активів на інші. Однак до них відносяться й однобічні переводи. Прикладом можуть виступати гуманітарна допомога чи переоцінка валютних резервів країни в зв'язку зі зміною валютного курсу.
Момент здійснення угоди фіксується таким чином, щоб факт переходу власності на активи знаходив висвітлення в національно-му рахівництві. Ним може бути, наприклад, момент укладення кон-тракту, відвантаження товару, проходження митних процедур та ін.
При оцінці зовнішньоекономічних угод пріоритет віддається ринковим цінам чи їх еквівалентам.
Платіжний баланс фіксує стан платежів і надходжень даної країни. Міжнародний валютний фонд характеризує платіжний ба-ланс як "статистичний запис усіх економічних угод протягом дано-го періоду між резидентами країн, які надають звітність".

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Платіжний баланс держави

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок