Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Порядок видачі кредиту

Порядок видачі кредиту

Назва:
Порядок видачі кредиту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,16 KB
Завантажень:
16
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Порядок видачі кредиту
В умовах діяльності на комерційній основі банки можуть надава-
ти кредити всім суб’єктам господарської діяльності незалежно від їх
галузевої належності й форм власності за наявності в них кредитних
ресурсів і правових форм забезпечення своєчасного повернення по-
зик та оплати відсотків за ними.
Кредитні ресурси у комерційних банків формуються за рахунок
їх власних коштів, залишків коштів клієнтів на їх поточних (валют-
них) рахунках, залучених коштів юридичних і фізичних осіб на де-
позитні рахунки до запитання і строкові, кошти від випуску цінних
паперів, покупних коштів у НБУ тощо.
Розмір наданого клієнтові кредиту визначається виходячи з пла-
нових обсягів виробництва і реалізації продукції, капітального
будівництва, закупівель сільськогосподарської та іншої продукції,
сировини і матеріалів, товарообігу, вантажообороту та інших видів
господарсько-фінансової діяльності позичальників, що підтверджу-
ються відповідними планами, договорами, контрактами та іншими
господарсько-правовими документами.
Конкретні суми видачі й строки користування позиками встанов-
люються у кредитних договорах виходячи з вартості та строків
здійснення заходів, які кредитуються, їх окупності й забезпеченості.
В окремих випадках при зміні умов виробництва та реалізації про-
дукції (виконання робіт, надання послуг) і з інших об’єктивних при-
чин, банк може у визначених розмірах задовольнити додаткову по-
требу позичальника у кредиті на умовах, передбачених у додатко-
вому кредитному договорі.
Видача кредиту позичальнику здійснюється з позичкового рахун-
ка, який відкривається на його ім’я, як правило, у безготівковому
порядку шляхом оплати розрахунково-грошових документів за то-
варно-матеріальні цінності, роботи, послуги, придбані (виконані) на
умовах договорів і контрактів з постачальниками, підрядниками
тощо.
В окремих випадках позики, які видаються позичальнику, мо-
жуть бути перераховані на його поточний рахунок для використан-
ня на цілі, передбачені кредитним договором, із збереженням права
контролю банком за цільовим використанням кредиту.
У разі потреби за рішенням банку позики можуть надаватися по-
зичальнику готівкою для розрахунків з громадянами за закуплену у
них сільськогосподарську продукцію на основі складених з ними до-
говорів закупівлі.
Видача позик оформлюється операційним відділом банку на
підставі розпорядження кредитного відділу банку. Позики видають-
ся одноразово, щодня або в інші строки виходячи з потреби у кре-
диті. Довгострокові позики можуть надаватися в міру виконання бу-
дівельно-монтажних робіт і витрат на капітальні вкладення.
Банк може передбачити у кредитних договорах й інший порядок
видачі кредитів.
Позичальникам із стабільним фінансовим станом, які мають ре-
путацію акуратних платників, може бути відкрита кредитна лінія,
тобто видача позики в разі потреби в попередньо обумовленій сумі і
за встановленим лімітом, у межах якого і оплачується група дого-
ворів і комерційних контрактів позичальника. Розмір кредитної
лінії, строки її дії, періодичність видачі та погашення позик визна-
чаються укладеними договорами, контрактами і фіксуються у кре-
дитному договорі на їх відкриття. За обслуговування кредитної лінії
позичальник сплачує банку кредитні комісійні, що нараховуються
на всю суму відкритого кредиту незалежно від величини його вико-
ристання.
При видачі в порядку часткової оплати витрат, контрактів, але в
межах кредитного договору позики оформляються як термінові зобо-
в’язання з визначеними в них конкретними строками їх погашення.
У разі наявності у позичальника прострочених щодо повернення
кредитів видача нових позик не допускається.
Забороняється видача кредитів на погашення збитків господарсь-
кої діяльності позичальника, на формування і збільшення статутно-
го фонду комерційних банків, а також на придбання цінних паперів
підприємствами будь-якої форми власності.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Порядок видачі кредиту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок