Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Місцеві податки і збори

Загрузка...

Місцеві податки і збори

Назва:
Місцеві податки і збори
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,04 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Місцеві податки і збори
Місцеві податки і збори — це платежі, які встановлюються місце-
вими органами влади і обов’язкові до сплати їх платниками на певній
території.
Наявність місцевих податків і зборів та їх стягнення дуже важ-
ливі, оскільки за їх рахунок в основному формуються місцеві бюд-
жети, з яких фінансуються установи і організації невиробничої сфе-
ри, органи місцевої державної влади і самоврядування, підприємства
і організації, які входять до складу місцевого господарства, тощо.
Окремі види місцевих податків і зборів, їх розмір і порядок стягу-
вання встановлюються органами місцевої влади в межах відповідних
територій, а також у межах їх переліку і ставок, встановлених законо-
давством України.
Нині в Україні встановлені такі види місцевих податків і зборів:
· комунальний податок;
· податок з реклами;
· готельний збір;
· збір за припаркування автотранспорту;
· ринковий збір;
· збір за видачу ордера на квартиру;
· курортний збір;
· збір за право використання місцевої символіки;
· збір за здійснення закордонного туризму;
· збір за проведення аукціону;
· збір за проїзд територією Автономної Республіки Крим і при-
кордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон;
· збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфе-
ри послуг;
· збір за надання земельних ділянок для будівництва об’єктів ви-
робничого і невиробничого призначення, індивідуального жит-
ла і гаражів у населених пунктах.
Охарактеризуємо окремі види місцевих податків і зборів.
4.6.1. Комунальний податок
Комунальний податок — це обов’язковий місцевий податок, який
нараховується з неоподатковуваного фонду оплати праці робітників
за встановленими ставками.
Платниками комунального податку є всі юридичні особи, за ви-
нятком бюджетних установ і організацій, планово-дотаційних уста-
нов і організацій та сільськогосподарських підприємств.
Комунальний податок сплачують:
· усі суб’єкти господарювання незалежно від форми власності та
підлеглості відомствам, включаючи підприємства з іноземними
інвестиціями, їх філії, відділення та інші окремі підрозділи, які
є юридичними особами і мають самостійний баланс, поточний
рахунок в установах банків і здійснюють господарську, під-
приємницьку та іншу комерційну діяльність — з неоподаткову-
ваного доходу оплати праці працівників, які займаються цими
видами діяльності;
· окремі підрозділи, філії суб’єктів господарювання, які не мають
самостійного балансу і поточного рахунку в установах бан-
ків — з неоподатковуваного доходу оплати праці своїх робіт-
ників у складі підприємств, які є юридичними особами;
· підприємства і організації, які не є госпрозрахунковими, але от-
римують доходи від господарської діяльності — з неоподатко-
вуваного фонду оплати праці, розрахованого на працівників,
які займаються цією діяльністю;
· бюджетні установи, які фінансуються з місцевого і державного
бюджетів — з неоподатковуваного фонду оплати праці праців-
ників, що займаються господарською і комерційною діяльністю
у складі цих установ.
Об’єктом оподаткування комунальним податком є неоподатко-
вуваний фонд оплати праці працівників, що розраховується мно-
женням офіційно встановленого неоподатковуваного мінімуму до-
ходів громадян на середньооблікову чисельність працівників за
звітний місяць.
Середньооблікова чисельність працівників за звітний місяць роз-
раховується шляхом підсумовування чисельності працівників об-
лікового складу за кожний календарний день звітного місяця, тоб-
то з 1 по 31, включаючи святкові (неробочі) та вихідні дні й ділен-
ням отриманої суми на кількість календарних днів звітного місяця.
При цьому до облікового складу включаються працівники, які пра-
цюють на умовах трудового договору як у підприємстві, так і за
його межами.
Чисельність працівників облікового складу за вихідний чи свят-
ковий (неробочий) день береться на рівні облікової чисельності пра-
цівників за попередній робочий день.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Місцеві податки і збори

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок