Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень

Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень

Назва:
Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,97 KB
Завантажень:
131
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень
Відтворення основних фондів за рахунок капітальних вкладень
фінансується з різноманітних джерел.
Фінансування капітальних вкладень — це забезпечення фінансо-
вими ресурсами витрат щодо відтворення основних фондів.
Джерела фінансування капітальних вкладень формуються двома
методами: безповоротним (метод фінансування) і поворотним (ме-
тод кредитування).
Безповоротний метод фінансування передбачає надання інвесто-
рам фінансових ресурсів на капітальні вкладення в порядку прямого
їх виділення та без наступного повернення. У такому порядку вико-
ристовуються бюджетні асигнування, кошти спеціальних позабюд-
жетних фондів, власні й залучені кошти інвесторів.
Поворотний метод забезпечення капітальних вкладень ресурса-
ми передбачає надання інвестору кредитів у тимчасове користуван-
ня на чітко визначений термін за плату і умов повернення та цільо-
вого використання. Кредитування підприємств на капітальні вкла-
дення більш повно відповідає умовам переходу до ринку. Воно має
стимулювати підприємства до підвищення ефективності капітальних
вкладень, здійснюваних за рахунок кредитів банку.
Фінансування і кредитування капітальних вкладень має здійсню-
ватися через установи банків. У цьому зв’язку у відповідних банках
необхідно концентрувати кошти, що виділяються на фінансування
капітальних вкладень. Кошти бюджетів, позабюджетних фондів, а
також довгостроковий кредит, що виділяються на фінансування ка-
пітальних вкладень, обліковуються в банках на окремих рахунках.
Власні кошти інвесторів, призначені на фінансування капіталь-
них вкладень, зберігаються, як правило, на основних поточних ра-
хунках підприємств. Водночас на прохання підприємств на до-
говірній основі і за відповідну плату банки можуть відкривати їм ок-
ремі рахунки для обліку надходжень та використання власних кош-
тів, призначених для фінансування капітальних вкладень. Розмежу-
вання у інвесторів власних коштів, що виділяються на фінансування
капітальних вкладень на окремому рахунку, здійснюється і при
змішаному фінансуванні, тобто якщо поряд з бюджетними асигну-
ваннями використовуються відповідні кошти інвесторів.
Кошти, що призначені для фінансування капітальних вкладень та
обліковані на відповідних рахунках в установах банків, використо-
вуються за цільовим призначенням. Бюджетні асигнування і кошти
позабюджетних фондів, що виділяються на фінансування державних
централізованих капітальних вкладень, витрачаються на оплату ви-
конуваних обсягів цих капітальних вкладень під контролем відпо-
відного органу і банку.
Власні кошти інвесторів, що призначені для фінансування капі-
тальних вкладень, витрачаються під контролем інвестора на оплату
розрахункових документів за виконані проектні, будівельно-мон-
тажні й інші роботи, поставлене устаткування й фінансування ін-
ших витрат, що належать до будівництва. Установи банків в обо-
в’язковому порядку не контролюють цільове використання власних
коштів інвестора на капітальні вкладення. Проте на прохання інвес-
тора на договірних засадах і за окрему плату банки можуть здійсню-
вати такий контроль.
У разі фінансування державних централізованих капітальних
вкладень за рахунок бюджетних асигнувань і власних коштів інвес-
торів крім розмежування їх обліку в банку існують особливості їх
використання. У цьому разі спочатку витрачаються власні кошти, а
потім бюджетні асигнування.
Довгостроковий кредит підприємствам і організаціям незалежно
від їх форм власності може надаватися на технічне переозброєння,
реконструкцію і розширення виробництва, нове будівництво об’єк-
тів виробничого і невиробничого призначення, придбання устатку-
вання, що не входить у кошториси будівництва.
Позики підприємств видаються банками на підставі кредитного
договору, в якому обумовлюються розмір кредиту, що видається,
термін і порядок його використання та повернення, процентні став-
ки за користування кредитом, обов’язки і майнова відповідальність
сторін, а також форми забезпечення обов’язків.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок