Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Розрахунки із застосуванням векселів

Розрахунки із застосуванням векселів

Назва:
Розрахунки із застосуванням векселів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
1,97 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Розрахунки із застосуванням векселів
Однією з форм безготівкових розрахунків з погашення боргів
за товарно-матеріальні цінності є розрахунки за допомогою век-
селів.
Вексель — це цінний папір встановленої форми, що містить пись-
мове зобов’язання боржника (векселедавця) сплатити відповідну
суму коштів своєму кредиторові — власнику векселя (векселеутри-
мувачу) у встановлений строк. Вексель широко використовується в
комерційній та банківській практиці у країнах з ринковою економі-
кою як форма видачі позабанківського кредиту.
Векселі бувають кількох видів. Однак у господарському обігу Ук-
раїни застосовуються в основному два види векселів — простий
(соло-вексель) та переказний (тратта).
Бланки векселів є документами суворої звітності. Вони виготовля-
ються та видаються (продаються) банками у вигляді книжок з 25 та
50 векселями.
При розрахунках векселями простий вексель виписує та підписує
боржник, а переказний — кредитор.
У простому векселі фіксуються найменування боржника та креди-
тора, строк і сума платежу. Він також повинен мати підпис та печатку
векселедавця. Загалом простий вексель містить не обумовлену обіцян-
ку векселедавця сплатити безпосередньо своєму кредиторові-векселев-
ласнику зазначену в ньому суму боргу.
Переказний вексель, що виписується та підписується кредитором,
є наказом боржнику (трасату) про сплату у встановлений строк за-
значеної суми коштів третій особі. Виписаний переказний вексель
має бути акцептований боржником, без чого він не має юридичної
сили. Акцептом векселя платник бере на себе зобов’язання сплатити
певну суму у встановлений строк. Якщо платник не погоджується
платити за векселем, він виписує і нотаріально засвідчує вексельний
протест.
Оплата за векселем може бути гарантована банком. Банківська га-
рантія платежу за векселем називається “аваль”. Вона передбачає
відповідальність банку-аваліста перед векселевласником за сплату
боргу (оплату векселя) у встановлений строк за рахунок кредиту. Ра-
зом з тим при оплаті векселя за рахунок кредиту банк стягує з плат-
ника встановлену плату (відсоток).
Якщо у платника є кредитори, він може переадресувати переказ-
ний вексель для оплати на ім’я одного з цих кредиторів. У цьому разі
на зворотному боці векселя робиться відповідний передавальний на-
пис — індосамент. У цій операції вексель виконує функцію кредит-
них коштів, оскільки використовується як засіб платежу.
У розрахунках переказним векселем беруть участь три особи: век-
селедавець — особа, що видає вексель; векселевласник — особа, що
отримала вексель і має право вимагати за ним оплату від платника;
платник (трасат) — особа, яка повинна оплатити вексель.
Черговість операцій при розрахунках переказним векселем така:
1) оформлення векселя кредитором;
2) видача векселя векселевласнику;
3) пред’явлення векселя до акцепту платником;
4) передача акцептованого векселя векселевласнику;
5) пред’явлення векселя векселевласником платнику для його
оплати;
6) оплата векселя платником.
Використання при розрахунках векселів має певні переваги: змен-
шується необхідність в обігових коштах, банківському кредиті; при-
скорюються розрахунки; забезпечується погашення взаємних боргів;
до оплати за товар залучається третя особа, що має кошти; змен-
шується грошова маса та гальмуються інфляційні процеси.
Однак погіршення фінансового стану значної кількості суб’єктів
господарювання в Україні в умовах переходу до ринку не дає змоги в
широких масштабах використовувати векселі у платіжному обороті.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Реферат на тему: Розрахунки із застосуванням векселів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок