Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність, призначення і функції податків

Сутність, призначення і функції податків

Назва:
Сутність, призначення і функції податків
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,13 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Сутність, призначення і функції податків
Податки — це особлива сфера виробничих відносин, своєрідна
не лише економічна, а й фінансова категорія, а також найважливі-
ший економічний важіль, що регулює взаємовідносини юридичних і
фізичних осіб з державою в умовах ринку.
Сутність податків (платежів) як економічної, фінансової кате-
горії полягає в тому, що вони є обов’язковими внесками в бюджет
відповідного рівня чи в державні цільові фонди, які здійснюють
платники в порядку і на умовах, зазначених у відповідних законо-
давчих актах України про оподаткування.
За економічним змістом податки — це фінансові відносини між
державою і платниками податків з приводу створення загальнодер-
жавного централізованого фонду грошових коштів, що необхідні
державі для виконання своїх функцій.
Податки мають суспільний зміст і матеріальну основу. Суспільний
зміст податків виявляється в перерозподілі національного доходу, у
тому, що вони є частиною єдиного процесу відтворення, специфічною
формою виробничих відносин. Матеріальною основою податків є гро-
шові кошти, мобілізовані державою у платників податків.
Призначення податків і податкових платежів у бюджет полягає в
тому, щоб покривати витрати держави з утримання держуправлін-
ня, оборони країни, вирішення економічних і соціальних завдань, а
також створювати умови для підвищення ефективності виробництва
і регулювання споживання в суспільстві.
Сплата податків і податкових платежів пов’язана з перерозподілом
новоствореної вартості. Таким чином, вони є частиною єдиного проце-
су відтворення, специфічною формою виробничих відносин. Реалізація
цих відносин здійснюється через функції, які виконують податки.
У сучасних умовах податки виконують дві основні функції:
фіскальну і регулюючу.
Фіскальна функція податків є основною. За її допомогою шляхом
стягнення (сплати) встановлених державою податків і податкових
платежів утворюються державні грошові фонди, що становлять со-
бою матеріальну основу існування держави і здійснення нею внутрі-
шньої та зовнішньої політики. Держава має отримувати податки не
лише в достатній кількості, а й своєчасно, щоб у встановлені строки
фінансувати витрати бюджету. За допомогою фіскальної функції по-
датків відбувається одержавлення частини національного доходу,
створеного в народному господарстві країни. Таким чином, фіскаль-
на функція податків створює об’єктивні умови для втручання дер-
жави в економіку, економічні відносини, тобто зумовлює функціо-
нування регулюючої функції.
Сутність регулюючої функції податків полягає в тому, що вони
впливають на різні види діяльності їх платників. Так, податки істот-
но впливають на відтворення, стимулюючи або стримуючи темпи
його розширення, збільшуючи або зменшуючи накопичення капіта-
лу, підвищуючи або знижуючи платоспроможний попит населення
тощо. У цьому зв’язку держава спроможна свідомо використовува-
ти податки з метою регулювання відповідних пропорцій у соціаль-
но-економічному житті суспільства.
Слід зауважити, що функції податків діють одночасно і взаємоуз-
годжено, їх не можна протиставити одна одній. Неможливо також
розмежувати податки на суто фіскальні й регулюючі, бо без фіскаль-
ної їх дії не може бути й регулюючої.
Застосування податків як фінансових регуляторів надзвичайно
складне і важливе, оскільки вони торкаються всіх сфер життя як
платника податків, так і суспільства загалом. Ефективність застосу-
вання податків залежить від їх реальності: об’єкта оподаткування,
розміру ставок, податкових пільг, сталості законів про оподаткуван-
ня тощо, тобто від сталості й реальності податкового механізму, по-
даткової системи. Тому в умовах ринкової економіки завданням дер-
жави в галузі податків є створення такої системи оподаткування та
умов для платників податків, які б сприяли підвищенню ефектив-
ності виробництва і збільшенню доходів бюджету, що дало б змогу
державі якнайкраще виконувати свої функції.

Завантажити цю роботу безкоштовноРеферат на тему: Сутність, призначення і функції податків

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок