Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України

Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України

Назва:
Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,54 KB
Завантажень:
411
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України


Перехід від одержавленої, командно-адміністративної економіки до ринкової неми-нуче супроводжується переглядом ролі і місця держави в управлінні економічними процесами, у тому числі пов’язаними з аграрним сектором. Одним з головних недоліків процесу реформування аграрного сектора економіки є помилкове ставлення до вільного ринку, який нібито здійснить саморегулювання усіх економічних відносин на селі.
У результаті реалізації державної політики Незалежної України в аграрному секторі економіки відбулася зміна форм власності на засоби виробництва. Близько 6,7 млн селян одержали у приватну власність 27 млн гектарів сільськогосподарських угідь. На базі колишніх радгоспів і колгоспів були створені нові підприємства на основі приватної власності. Вони потребують зовсім інших послуг з боку держави, ніж ті, що надавалися сільським товаровиробникам в умовах командно-адміністративної системи [1].
В Україні поси-лення державного впливу на реформаційні процеси в аграрному секторі економіки є особливо актуаль-ним і з огляду на те, що в умовах економічної трансформації загострюються соціальні та економічні суперечності і проблеми, що виникли як у дореформений період, так і в ході реформ.
Зазначену проблему під різним кутом зору розглядають провідні вчені країни, у тому числі: М.В. Зубець, І.Г. Кириленко, М.Х. Корецький, В. Малес, М.Й. Малік, А.Ф. Мельник, Г.І. Мостовий, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, В.І. Семчик, О. Стра-тілат, В.В. Юрчишин та інші. Але проблема реформування державного управління аграрним сектором економіки України все ще залишається недостатньо розробленою і потребує комплексних наукових досліджень.
З проголошенням незалежності України була розпочата робота з реформування сільського господарства та органів управління сільськогосподарською галуззю. Можна виділити три етапи становлення нової системи державного управління аграрним сектором економіки:–
І етап (1991–1995 рр.) – період інерційного функціонування адмі-ністративно-командної системи;–
ІІ етап (1995–1999 рр.) – період руйнації засад адміністративно-командної системи та формування ринкової моделі державного управління аграрним сектором економіки;–
ІІІ етап (1999–орієнтовно 2004 рр.) – період формування ефекти-вної системи державного управління аграрним сектором економіки [2].
Але до цього часу заходи щодо реформування системи управління аграрним сектором економіки, до якого фактично відносяться всі підприємства, що займаються виробництвом та переробкою сільськогосподарської продукції, незалежно від форми власності і організаційно-правової форми, зводились, по суті, до перерозподілу владних повнова-жень без системного оновлення всього змісту і функцій органів управління.
Таким чином, сьогодні ми маємо ситуацію, коли зміна стану об’єкта управління потре-бує змін суб’єкта управління, тобто реформування органів державного управління аграр-ним сектором економіки України.
Крім того, оцінюючи економічну ситуацію в аграрному секторі економіки України, слід вважати, що через об’єктивні і суб’єктивні причин у 2000–2002 рр. він пра-цює як ринкова система. Однак для закріплення позитивних тенденцій необхідні принципово нові механізми функціонування виробництва, розподілу, обміну та споживання. Але саме започаткований процес становлення ринкових відносин вимагає, щоб державне управ-ління та ринкові регулятори діяли комплексно [2].
Порівняння можливостей поєднання функцій і механізмів держав-ного управління з їх реальним застосуванням в Україні дозволяє зробити такі висновки: по-перше, набір меха-нізмів управління аграрним сектором економіки є надто обмеженим; по-друге, багато функцій державного управління практично не реалізується, хоча потреба у цьому є знач-ною; по-третє, навіть важелі, що застосовуються, належною мірою не спрацьовують.
Така ситуація у сфері державного управління аграрним сектором економіки зумо-влю-ється декількома причинами:–
відсутністю досвіду застосування механізмів державного регу-лювання, що ґрунту-ються на принципах добровільної участі і зацікав-леності суб’єктів господарювання;–
запереченням необхідності державного втручання в економіку при її переході до ринку як непотрібного і навіть шкідливого на поча-тку реформ;–
неспроможністю управлінських структур забезпечити виконання владних рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Реформування суб’єктів державного управління аграрним сектором економіки України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок