Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність грошових розрахунків підприємств

Сутність грошових розрахунків підприємств

Назва:
Сутність грошових розрахунків підприємств
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,81 KB
Завантажень:
481
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Сутність грошових розрахунків підприємств
У процесі купівлі-продажу товарів, надання послуг, а також ви-конання різного роду зобов'язань у грошовій формі відбуваються різноманітні розрахунки та платежі. Платежі також здійснюються за розподілу й перерозподілу грошових коштів. Сукупність усіх пла-тежів створює грошовий оборот.
Грошовий оборот — це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси розподілу й обміну. На обсяг і структуру гро-шового обороту на підприємстві справляють вплив стадії вироб-ництва та споживання. Тривалий виробничий процес, який по-требує збільшення виробничих запасів, призводить до збільшен-ня платежів, пов'язаних з їх придбанням. Збільшення трудоміст-кості продукції збільшує платежі, пов'язані з оплатою праці. Прямі і зворотні зв'язки між виробництвом і споживанням здійс-нюються через стадії розподілу й обміну за допомогою грошово-го обороту.
Особливе місце займає грошовий оборот у процесі реалізації продукції. За товарного виробництва продукт окремого виробника, призначений для споживання іншим суб'єктом господарювання, може дійти до споживача і дати право виробнику на отримання ін-шого продукту тільки після його оплати. Під час реалізації переві-ряється відповідність між обсягом і структурою виробництва та су-спільною потребою в них.
У соціалістичній економіці рух товарних і грошових потоків у економічній літературі розглядався крізь призму планової організа-ції процесу відтворення і його складових — виробництва, розподілу, споживання.
Ринковим відносинам властивий вільний рух товарів, послуг, ка-піталу і ресурсів. Саме цей момент треба враховувати, розглядаючи рух товарів і пов'язаний з ним оборот грошей.
Оборот грошей супроводжує обмін товарів і послуг, коли здійс-нюється оплата за товар і гроші переходять від покупця до продав-ця. У загальній грошовій масі розрізняють активні гроші, що в кож-ний даний момент беруть участь в обороті, і пасивні (кошти на рахунках суб'єктів господарювання, громадських організацій, кош-ти населення, інші фонди накопичення і зберігання), що є лише по-тенційним платіжним засобом. Отже, маса грошей, яка перебуває в обороті, завжди буде меншою за загальну кількість грошей на суму грошових фондів накопичення і зберігання. Останні постійно залу-чаються в активний грошовий оборот.
Маса грошей, яка перебуває в обороті, має дві форми: готівкову і безготівкову.
Розмежування грошового обороту на безготівковий і готівковий стає інструментом регулювання об'єкта грошового обороту — грошової маси.
Більша частина грошового обороту припадає на безготівковий оборот, який охоплює всі сфери господарських відносин підпри-ємств і організацій, банківських і фінансових установ, населення.
Грошовий оборот на кожному підприємстві пов'язаний з такими напрямками:—
забезпечення процесу виробництва (закупівля сировини, ма-теріалів, комплектуючих, виплата заробітної плати);—
реалізація продукції (робіт, послуг), тобто відшкодування ви-трат і формування доходів;—
сплата податків, обов'язкових відрахувань і зборів;—
забезпечення спільної діяльності підприємств;—
отримання і погашення кредитів і сплата відсотків за кредит кредитним установам.
Таке групування пов'язане з різною економічною сутністю на-званих розрахунків, документооборотом, видами й методами фінан-сового та банківського контролю.
Безготівковий грошовий оборот повністю здійснюється через банківські установи, що в них відкрито рахунки суб'єктів підприєм-ницької діяльності.
Від правильної організації грошових розрахунків у цілому зале-жить оперативність їх здійснення, а відтак і фінансовий стан суб'єктів господарювання.
Одним із головних факторів нормалізації розрахунків у народ-ному господарстві є запровадження єдиних розрахункових правил, які визначаються відповідними нормативними актами.
Безготівкові й готівкові розрахунки
Грошові розрахунки можуть набирати як готівкової, так і безго-тівкової форми. Безготівковим грошовим розрахункам, як правило, віддають перевагу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Сутність грошових розрахунків підприємств

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок