Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Світові ціни як форма реалізації інтернаціональної вартості

Світові ціни як форма реалізації інтернаціональної вартості

Назва:
Світові ціни як форма реалізації інтернаціональної вартості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,00 KB
Завантажень:
450
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Світові ціни як форма реалізації інтернаціональної вартості


При визначенні ціни в основному використовують метод по-вних витрат і метод прямих витрат, причому перший — переважно, тому що він зручний і простий у застосуванні. Покажемо, як визна-чають ціни, виходячи з повних витрат, щоправда, за умови (для спрощення), що фірма виробляє лише один вид продукції.
Визначення ціни методом повних витрат: (місячні витрати, дол)
Матеріали 9000
Робоча сила 1000
Непрямі витрати 3800
Усього витрат 13800
Очікуваний прибуток 2700
Очікуваний доход від реалізації 16500
Місячне виробництво (шт.) 1000
Ціна одиниці продукції 16,5.
Підсумовуючи всі витрати, пов'язані з виробництвом продук-ції, та додаючи до них величину передбачуваного прибутку, визна-чають доход, очікуваний від реалізації всієї продукції (16500). Роз-діливши величину доходу на кількість товарів, вироблених кожного місяця (1000 одиниць), одержують фабричну ціну одиниці виробу (16,5 дол). Встановлена в такий спосіб ціна, що базується на повних витратах виробництва, припускає повну реалізацію всіх виготовле-них виробів. Якщо ж підприємство не зможе продати всю продук-цію за встановленою ціною, воно не одержить закладений у розра-хунок очікуваний доход і, отже, буде мати фінансові труднощі.
У вітчизняній літературі метод повних витрат іноді розгляда-ється як аналог витратному методу ціноутворення, що застосовува-вся у командно-директивній економіці. Однак більш глибоке озна-йомлення з технікою цього методу, особливо з практикою його ви-користання, свідчить про помилковість подібної аналогії.
Розглянемо в даному зв'язку деякі специфічні особливості са-мої техніки розрахунку ціни за методом повних витрат.
Насамперед, повні витрати виробництва одиниці продукції та надбавку на прибуток розраховують, як правило, з урахуванням ви-значеної норми завантаження виробничих потужностей підприємства (зазвичай на 75-85 %). Зрозумілі причини орієнтування великих ком-паній при ціноутворенні не на реальні витрати, а на витрати за яко-гось стандартного завантаження потужностей. Зростання заванта-ження потужностей скорочує витрати на одиницю продукції та, на-впаки, зниження завантаження збільшує витрати на одиницю проду-кції (тому що зберігається приблизно однаковий обсяг частини ви-трат - так звані умовно-постійні - при зміні обсягу виробництва).
Орієнтуючись на рівень витрат за фіксованого та до того ж неповного завантаження потужностей, великі компанії помітно по-слабляють вплив кон'юнктурних коливань виробництва на ціноут-ворення.
Далі використовується досить гнучка процедура при визначенні надбавок на прибуток (що додає велику гнучкість самим цінам). Ця процедура спрямована на максимізацію прибутку з урахуванням і коро-ткострокових, і довгострокових інтересів компанії. Загальна величина надбавки для всіх продуктів виходить з величини прибутку на капітал, що обчислюється як процентне відношення реалізованого прибутку до величини інвестованого капіталу, розрахованої на тривалий період на перспективу (так звана "цільова" норма прибутку). Величина "цільової'" норми прибутку зв'язана з довгостроковою оцінкою компанією свого майбутнього становища на ринку. Коли компанія почуває себе досить захищеною на ринку, вона підвищує "цільову" норму прибутку; в умо-вах сильної конкуренції, у тому числі з боку товарів-субститутів, вона може обмежитися встановленням меншої "цільової"" норми. Отримана від загальної величини прибутку на капітал надбавка на прибуток роз-поділяється потім по продуктовому набору достатньо диференційова-но: по одних продуктах вона велика, по інших -незначна, в окремих випадках вона дорівнює нулю чи навіть допускається збитковий про-даж. В основі визначення величини надбавки за кожним конкретним продуктом лежить оцінка ринку; менша еластичність попиту за ціною на той чи інший продукт зазвичай зв'язана з більш високою часткою прибутку в ціні.
Таким чином, аналіз однієї тільки техніки формування ціни за методом повних витрат показує принципові відмінності від чисто витратного методу ціноутворення, типового для командно-директивної економіки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Світові ціни як форма реалізації інтернаціональної вартості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок