Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Комерційний аналіз інвестиційного проекту

Комерційний аналіз інвестиційного проекту

Назва:
Комерційний аналіз інвестиційного проекту
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
47,12 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Реферат на тему:
Комерційний аналіз інвестиційного проекту


План
1. Мета, методи та основні види комерційного аналізу
2. Аналіз ринкових можливостей.
3. Прогноз обсягів збуту продукції проекту.
4. Розробка комплексу маркетингу.
5. Організація руху товару.
6. Втілення маркетингових заходів.
1. Мета, методи та основні види комерційного аналізу
Метою комерційного аналізу інвестиційного проекту є оцін-ка інвестиції з погляду перспектив кінцевого ринку для продук-ції чи послуг.
Завданнями комерційного аналізу є відповіді на питання:
якими є характеристики ринку, де рсалізуватиметься про-дукція або послуги проекту;
за якою ціною продаватимуться продукція чи послуги;
які заходи з управління маркетингом треба буде здійсни-ти для виведення продукції чи послуг на ринок і яка вартість цих заходів.
Для розв'язання завдань, які ставить перед комерційним аналізом проектне планування, використовуються ефективні підходи до оцінки ціни, попиту і пропозиції, розроблені світовою практикою. Передбачається також, що протягом часу здійснення проекту застосовується стратегія активного впливу на ринок, яка характеризується відмовою від практики пасивного присто-сування до ринкових умов і переходом до політики впливу на ринок конкретного споживача продукції. Комерційний аналіз ураховує, що орієнтація па ринок збуту є дуже важливою озна-кою маркетингової стратегії управління інвестиційним проектом і виражається в перенесенні центрів економічних рішень у збу-тові ланки, 3 цього випливає, що основними об'єктами вивчення і впливу стають споживач, конкурент, кон'юнктура ринку, якісні характеристики товару, умови руху товару та заходи по просу-ванню товару на ринок.
Комерційний аналіз грунтується на п'яти основних підходах, згідно з якими організації ведуть свою промислово-ринкову діяльність. Це такі концепції:
вдосконалення виробництва;
вдосконалення товару;
інтенсифікація комерційних зусиль;
маркетинг;
соціально-етичний маркетинг.
Ці концепції уособлюють різні періоди в.економіці розвину-тих капіталістичних країн і мають загальну тенденцію — перене-сення акценту з виробництва й товару на комерційні зусилля, але разом з тим всі вони тією чи іншою мірою можуть бути за-стосовані в промислово-ринковій діяльності підприємств і ор-ганізацій у державах з перехідною економікою та при ко-мерційному аналізі інвестиційних проектів. Залежно від існую-чого на ринку попиту і пропозиції на певний товар, а точніше, від їх співвідношення, розрізняють "ринок продавця" і "ринок покупця". Перший утворюється тоді, коли попит значно переви-щує пропозицію. Збут не вимагає від продавця особливих зу-силь. Другий виникає, коли пропозиція перевищує попит. Це змушує продавця вживати певних заходів для збуту товару. Для ринку країн з перехідною економікою на початкових етапах вла-стивий перший тип ринку, але тенденції в світовій економіці підтверджують відносну нетривалість його існування. Ця обста-вина, а також те, що продукція певної частини інвестиційних проектів призначена на експорт і продаватиметься на ринках розвинених капіталістичних країн, зумовлюють необхідність за-стосовувати інструментарій та ринкові прийоми, властиві для сформованих ринків, — концепції маркетингу і соціально-етич-ного маркетингу. Звісно, це не виключає застосування в обгрун-тованих випадках інших ринкових концепцій. Їх застосування та поєднання значною мірою залежать і від виду товару, і від кон-кретного ринку. Слід ураховувати, що застосування тієї чи іншої концепції зумовлює використання певного набору вихідних пе-редумов і ринкових прийомів для аналізу ринку, а також пев-ного типу ринкової політики. Таким чином, правильність застосування ринкових прийомів забезпечить прийнятну точність одержаних показників і необхідний вплив на поведінку рин-кових факторів у перебігу здійснення проекту.
Система маркетингової інформації
Комерційний аналіз використовує безпе-рервне збирання та опрацювання інформації, а також підготовку й коригування прогнозів ринкових факторів у міру формування й роз-витку ринкової ситуації, що утворює систему маркетингової інформації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
Реферат на тему: Комерційний аналіз інвестиційного проекту

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок