Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Стан та використання оборотних коштів підприємства

Загрузка...

Стан та використання оборотних коштів підприємства

Назва:
Стан та використання оборотних коштів підприємства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,25 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Стан та використання оборотних коштів підприємства
Власні оборотні кошти підприємства
Оборотні кошти — це сукупність коштів підприєм-ства, що авансуються на створення оборотних фондів та фондів обігу і забезпечення їх неперервного кругообігу. Якщо оборотні фонди виступають у вигляді предметів праці, то фонди обігу — це кошти, вкладені в запаси готової продукції, товари відвантажені та в дорозі, а також кошти на рахунках та в касі підприємства. З огляду на це розрізняють оборотні кошти у сфері виробництва та у сфері обігу, які в сукупності своїй забезпечують непе-рервність виробництва та реалізації продукції.
Оборотні фонди вступають у виробництво у своїй на-туральній формі і в процесі виготовлення продукції повністю споживаються. Після закінчення виробничого циклу, виготов-лення продукції та її реалізації авансовані оборотні кошти відшкодовуються в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного по-новлення процесу виробництва, який здійснюється завдяки неперервному кругообігу коштів підприємства.
У своєму кругообігу оборотні кошти проходять послі-довно три стадії: грошову, виробничу і товарну.
Грошова стадія кругообігу коштів є підготовчою і відбувається у сфері обігу, де гроші перетворюються у виробничі запаси.
Виробнича стадія являє собою безпосередній процес виробництва, який закінчується випуском готової про-дукції.
На товарній стадії кругообігу авансовані оборотні кошти висту-пають у вигляді товарної продукції. Одна частина виручки від реалі-зації надходить на відшкодування авансованих оборотних коштів, а інша становить нагромадження, яке використовується підприємством відпо-відно до його планів.
Грошова форма, якої набувають оборотні кошти на третій стадії свого кругообігу, одночасно стає і початковою стадією обороту коштів.
Кругообіг оборотних коштів відбувається за схемою:
Г-ВЗ...НВ...ГП-Г,
де Г — кошти, які авансуються підприємством;
ВЗ — виробничі запаси;
НВ — незавершене виробництво, що являє собою виробничу стадію;
ГП — готова продукція;
Г' — кошти, отримані в результаті реалізації продукції, які вклю-чають авансовані витрати та прибуток підприємства.
Крапки (...) означають, що обіг коштів перервано, але процес їх кругообігу продовжується у сфері виробництва.
Оборотні кошти перебувають одночасно на всіх стадіях кругообігу, що забезпечує його неперервність та безперебійну роботу підприємства
Склад оборотних коштів наведено у схемі (рис.3 .1).
Рис.3.1.Елементарний склад оборотних коштів підприємства
Співвідношення між зазначеними групами оборотних коштів у загальній їх вартості характеризує структуру оборотних коштів. Ця структура тим прогресивніша, чим більша частина оборотних коштів зайнята у сфері виробництва. Перебування цих коштів у сфері обігу — лише необхідна умова безперервності процесу відтворення.
За останні роки на промислових підприємствах України склалась така структура оборотних коштів: у сфері виробництва частка оборот-них коштів становить близько 70% (у тому числі на виробничі запаси припадає близько 50%, на незавершене виробництво — 20%), а у сфері обігу — близько 30% (із них близько 17% — готова продукція на складах).
За джерелами формування оборотні кошти поділяються на власні та позичені.
Власні оборотні кошти — це кошти, які постійно перебувають у розпорядженні підприємства і формуються за рахунок власних ре-сурсів (прибуток тощо). У процесі виробництва потреби у власних обо-ротних коштах можуть зменшуватись за рахунок застосування так зва-них прирівняних до них коштів, які, по суті, є частиною власних, авансо-ваних на оплату праці, але тимчасово вільних (у зв'язку з одноразовістю виплати по заробітній платі, оплаті відпусток). Прирівняні до власних оборотні кошти називають стійкими пасивами.
Позичені оборотні кошти — кредити банків, кредиторська заборгованість та інші пасиви. Кредиторська заборгованість означає використання коштів, які не належать підприємству (заборгованість по акцептованих та інших розрахункових документах, строк сплати яких не настав; заборго-ваність за несплаченими у строк рахунками; заборгованість за пла-тежами до бюджету; за виданими векселями; за комерційними кре-дитами тощо).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Стан та використання оборотних коштів підприємства

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок