Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Облік касових операцій в журналі№1

Облік касових операцій в журналі№1

Назва:
Облік касових операцій в журналі№1
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,07 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Облік касових операцій в журналі№1
1.1. Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами, типові І форми і порядок заповнення яких затверджені на-казом Міністерства статистики України від 15.02.96 № 51 "Про затвердження типових форм первинно-го обліку касових операцій" (далі - наказ Мінста-ту), і мають застосовуватися усіма підприємствами.
Приймання готівки касами підприємств, у тому числі й одержаної з банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваже-ною керівником підприємства.
Про приймання готівки видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи, упов-новаженої керівником підприємства, і касира, за-свідчена печаткою (штампом) підприємства.
При прийманні готівки до каси касири підпри-ємств керуються Правилами визначення платіжності банкнот і монет, затвердженими постановою Правлін-ня Національного банку України від 31.03.99 № 152 і зареєстрованими Міністерством юстиції України від 16.04.99 за № 242/3535 (із змінами). Обігові па-м'ятні та ювілейні монети, які є дійсними платіжними засобами, мають прийматися до кас підприємств за їх номіналом без обмежень для всіх видів платежів.
Видача готівки з кас підприємств прово-диться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними (розрахунко-во-платіжними) відомостями (далі - видаткові документи). Документи на видачу готівки ма-ють підписувати керівник і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До видатко-вих ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.
Якщо на доданих до видаткових касових ор-дерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника, то підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов'язковий.
Підприємства, які займаються закупівлею сіль-госппродукції та заготівлею вторсировини, можуть, проводити видачу готівки здавальникам сільгосп-продукції та вторсировини за відомостями, у яких зазначаються їх прізвища, адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що засвідчу-ються підписом здавальника.
Якщо закупівля сільгосппродукції та заготів-ля вторсировини здійснюються під час відряджен-ня, то відомості про це подаються одночасно з авансовим звітом про відрядження.
У разі видачі окремій фізичній особі го-тівки за видатковим документом касир вимагає пред'явити паспорт чи документ, що його замі-нює, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому документі про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами), використовуючи чорнило або кулькову ручку з темним чорнилом.
Якщо видатковий документ складений на видачу готівки кільком особам, то одержувачі також пред'яв-ляють паспорти чи документи, що їх замінюють, і розписуються у відповідній графі документа.
Видача готівки з каси, що не підтверджена роз-писом одержувача у видатковому документі, для виведення залишку готівки в касі не приймається.
Видача готівки особам, яких немає в штатно-му розписі підприємства, проводиться за видат-ковими касовими ордерами, що виписуються окре-мо на кожну особу, або за окремою відомістю.
Видачу готівки касир проводить тільки особі, зазначеній у видатковому документі. Якщо видача готівки проводиться за дорученням, оформленим у встановленому порядку згідно з чин-ним законодавством, у тому числі й особи, що не має змоги в зв'язку з хворобою або з інших по-важних причин поставити розпис власноручно, то в тексті ордера після прізвища, імені та по бать-кові одержувача готівки бухгалтерія зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій доруче-но одержати готівку. Якщо видача готівки про-водиться за відомістю, то перед розписом про одержання грошей касир робить у ній напис: "За довіреністю". Видача готівки за дорученням про-водиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 3.4 цього Положення. Довіреність зали-шається у касира і додається до видаткового ка-сового ордера або відомості.
Видача готівки з каси підприємства для здавання її до установи банку оформляється ви-датковим касовим ордером з відображенням цієї операції в касовій книзі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: Облік касових операцій в журналі№1

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок