Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Сутність і особливості У соц-екон с-мами в умовах ринку. Сучасна парадигма Мн.

Загрузка...

Сутність і особливості У соц-екон с-мами в умовах ринку. Сучасна парадигма Мн.

Назва:
Сутність і особливості У соц-екон с-мами в умовах ринку. Сучасна парадигма Мн.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
32,84 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
1. Сутність і особливості У соц-екон с-мами в умовах ринку. Сучасна парадигма Мн.
Виробничо-гоподарські організації – це соціотехноекономічні системи, цілеспрямовано орієнтовані на в-во товарів і послуг.
Схема функціонування С-ЕС: Ресурси – Організація – Товари (послуги)
Щоб забезпечити функціонування організації, нею необхідно управляти.
Управління має бути побудоване на системі методів і способів, які є змістом специфічної діяльності управлінців. За своїм змістом управління організаціями є процесом визначення цілей, організації взаємодії та взаємного впливу груп людей під час їхньої спільної виробничо-господар діяльності.
Управління організаціями – здійснюваний індивідом або групою осіб процес з метою координування діяльності інших осіб, спрямований на досягнення результатів, недосяжних для кожної з цих осіб зокрема.
Процес управління в-вом забезпечують через взаємодію суб’єкта і об’єкта управління.
Суб’єкт управління в організації – особа або група осіб, які ставлять цілі перед об’єктом управління, деталізують їх у формі завдань, доводять їх до об’єкта управління і контролюють виконання. Це система, яка забезпечує цілеспрямований вплив на об’єкт з метою його вдосконалення і розвитку.
Об’єкт управління - це все те, на що направляє суб’єкт управління свій вплив (люди, засоби виробництва, технологія, фінанси, інформація, продукти праці, запаси ресурсів і готової продукції). Це сукупність соціальних, економічних і технічних ресурсів виробництва.
Сучасна парадигма менеджменту
Парадигма (грец. рагагііета) менеджменту — система понять, уявлень, що формується на основі вивчення, ана-лізу й узагальнення реалій дійсності, змінючись відповід-но до змін зовнішнього і внутрішнього середовищ органі-зацій. Оскільки менеджмент є відображенням соціально-економічних умов суспільного виробництва, то його пара-дигма не є чимось незмінним, усталеним. На різних ета-пах розвитку виробництва вона відображає панівну ідео-логію щодо ефективності управління. Парадигма впливає і на практичну менеджерську діяльність, зокрема, на систе-му пріоритетів, якими керуються менеджери на різних етапах розвитку менеджменту-діяльності і, відповідно, на тех-нологію менеджменту. Кожний наступний етап розвитку менеджменту зумовлював зміну попередньої парадигми.Традиційний менеджмент було орієнтовано на остаточ-ний результат як мету діяльності. Під цю мету мобілізува-ли ресурси. Головною його опорою була організаційна структура, вибудована під «дерево цілей», і контроль, а сам процес управління ґрунтувався на сигнально-спонука-ючій інформації. Сучасний менеджмент здійснюють у ко-ординатах, де цілі є вторинними відносно шкали ціннос-тей, за якою їх оцінюють. Акцент переносять зі спонукан-ня на взаєморозуміння, зі стимулювання — на мотивування, на поєднання інтересів у зовнішньому і внутрішньому се-редовищах організації, на формування усвідомлення спі-льного «ми», своєї особливості і навіть соціальної місії ор-ганізації. Отже, сучасну парадигму менеджменту було сформовано на основі діалектичного розвитку, аналізу й відбору найефективніших технологій менеджменту на всіх етапах його історичного розвитку, з урахуванням нинішніх со-ціально-економічних реалій. Основними складовими її є: перспективне спрямування менеджерської діяльності (стратегічний менеджмент); маркетингова орієнтація ви-робництва; технологія паблік рілейшнз; диверсифіка-ція і багатопрофільність виробництва; фірмовий стиль, імідж, культура організації; персонал-орієнтовані технології.
-----------------------------------------------------------------------
2. Сутність, особливості та класифікація функцій Мн, процес управління.
Процес У представляє собою логічну послідовність дій і ф-цій, які необхідно здійснити для забезпечення ефективного впливу на спільну д-сть людей для максимальної мотивації їх в процесі досягнення цілей. Правильно спроектований ПУ забезпечує успіх орг-ї. Для того, щоб ПУ еф. спроектувати необхідно знати його внутр.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Реферат на тему: Сутність і особливості У соц-екон с-мами в умовах ринку. Сучасна парадигма Мн.

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок