Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Поняття, що застосовуються в оподаткуванні

Поняття, що застосовуються в оподаткуванні

Назва:
Поняття, що застосовуються в оподаткуванні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,40 KB
Завантажень:
102
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Поняття, що застосовуються в оподаткуванні
Оподаткування юридичних і фізичних осіб пов’язане з викорис-
танням таких ключових термінів і понять, як суб’єкт, об’єкт, ставка
оподаткування, одиниця вимірювання, податковий період.
Суб’єкт оподаткування, або платник податку — це той, хто спла-
чує податки, тобто юридична чи фізична особа, яка зобов’язана від-
повідно до чинного законодавства сплачувати відповідні податки і
податкові платежі. В окремих випадках між платником податку і
державою може перебувати уповноважений орган, служба, що несе
відповідальність за утримання податків з платників і перерахування
їх у бюджет. Це спостерігається, наприклад, при утриманні прибут-
кового податку з доходів робітників і службовців обліковою служ-
бою підприємства і перерахування його в бюджет.
Суб’єкт оподаткування повинен мати самостійне джерело дохо-
ду і бути зареєстрований у податковому органі.
Поняття “платник податку” відносне, оскільки здебільшого цей
суб’єкт (платник) є лише опосередкованою, транзитною ланкою про-
ходження податків. Він не так сплачує податок, як перераховує в бюд-
жет частку отриманих доходів. Реальним платником кожного подат-
ку є його носій — споживач товару. Адже він, зрештою, оплачує
вартість товарів та послуг і створює дохід — джерело оподаткування
об’єкта. Таким чином, завжди, коли споживачами товарів є покупці,
вони становлять реальних платників податків.
Об’єкт оподаткування — це те, що обкладається податком, база
оподаткування. Об’єктом оподаткування можуть бути доходи в ши-
рокому розумінні (прибуток, рента, дивіденди), заробітна плата, ка-
пітал (рухоме і нерухоме майно, земля тощо), вартість продукції,
робіт, послуг, операції з цінними паперами, користування природ-
ними ресурсами, майно юридичних і фізичних осіб, додана вартість
продукції і товарів, інші об’єкти, визначені Законом України “Про
оподаткування”.
Об’єкт оподаткування має бути реальний, стійкий, легко визна-
чатися, піддаватись чіткому обліку, безпосередню стосуватися по-
датку, що стягується, і його платника.
Податкова ставка — це встановлений у законодавчому порядку
розмір податку на одиницю оподаткування. Залежно від методів
встановлення ставки бувають універсальні та диференційовані.
Універсальна ставка — це єдина для всіх платників ставка, вста-
новлена на одиницю об’єкта оподаткування, наприклад на додану
вартість.
Диференційована ставка — це ставка податку з одиниці об’єкта
оподаткування, що встановлюється диференційовано за видами
платників і характеристиками об’єкта оподаткування. Наприклад,
ставки податку на прибуток диференційовані за видами платників
(підприємства, страхові компанії, інноваційна діяльність), а ставки
податку на землю — залежно від призначення використання і місце-
знаходження земельної ділянки.
Встановлення єдиних або диференційованих ставок має на меті
створення однакових або різних умов оподаткування для платників
відповідних податків.
Залежно від методу побудови податкові ставки поділяються на
абсолютні (у гривнях на одиницю оподаткування) і відносні (у від-
сотках до об’єкта оподаткування у грошовій формі). Відносні (від-
соткові) ставки, у свою чергу, поділяються на постійні (незмінні),
прогресивні та регресивні.
Постійними (незмінними) є єдині ставки, які не змінюються залежно
від зміни розміру об’єкта оподаткування (ставки податку на додану
вартість). Їх застосування спрощує стягнення податків і ставить плат-
ників у рівні умови.
Прогресивними є ставки, розмір яких збільшується зі збільшенням
обсягів об’єкта оподаткування (ставки стягнення податку з транс-
портних засобів). Прогресія ставок оподаткування може бути про-
стою і ступеневою. При простій прогресії підвищена ставка застосо-
вується до всього об’єкта оподаткування, у тому числі в межах вста-
новлених інтервалів його збільшення (наприклад, встановлення
підвищених ставок утримання податку з транспортних засобів за-
лежно від його збільшення за встановленими інтервалами).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Поняття, що застосовуються в оподаткуванні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок