Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Міжнародне науково-технічне співробітництво

Загрузка...

Міжнародне науково-технічне співробітництво

Назва:
Міжнародне науково-технічне співробітництво
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
28,00 KB
Завантажень:
441
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему:
Міжнародне науково-технічне співробітництво


Науково-технічне співробітництво відіграє велику роль як у розвитку науки і техніки країн-учасниць, так і в розвитку їх еконо-мік у цілому. Це співробітництво здійснюється у вигляді спільних програм науково-дослідницьких і проектно-конструкторських робіт шляхом об'єднання наукових, фінансових і матеріальних ресурсів, створення спільних науково-дослідницьких груп фахівців чи орга-нізацій.
Найбільш раціональними й ефективними формами цього спів-робітництва є:
° створення спільних науково-дослідних центрів, бюро, лабо-раторій для використання новітніх науково-технічних ідей, конс-труювання, маркетингових досліджень і техніко-економічних роз-рахунків;
° спільні експерименти в області вдосконалення діючої тех-ніки і технології з метою поліпшення техніко-економічних показ-ників роботи фірми;
° спільні дослідження та вивчення закордонного досвіду в області організації виробництва і праці;
° поточна координація та консультації з питань науково-технічної політики;
° організація підготовки кваліфікованого дослідницького пе-рсоналу.
Особливо важливим для науково-технічного співробітництва є аналіз його ефективності.
Прогнозуючи про зв'язки на наступне тисячоріччя, Європейсь-кий Союз у надії на розширення постачань сировинних товарів з Центральної Азії та зміщення співробітництва з далекосхідним регіо-ном розробив широкомасштабну програму ТRАСЕСА, метою якої є розвиток мережі трансєвропеиських магістралей, їх продовження на Схід за напрямком Шовкового шляху, що існував раніше. Ця програма була схвалена Міжнародною федерацією транспортних шляхів з ме-тою відродження Великого Шовкового Шляху та розвитку раніше ві-домих торгових міст і регіонів на континенті Євразія.
ТRАСЕСА містить ряд проектів, які знаходяться в стадії ви-конання й орієнтовані на залучення як приватного, так і сусиільного секторів в роботу зі створення дорожньої інфраструктури та роз-виток кооперації на регіональних рівнях. Розвиток інфраструктури дає змогу створити багато прибуткових напрямків бізнесу, оскільки орієнтований на обслуговування великої кількості клієнтів з метою задоволення їх комерційних й особистих потреб. Саме тому цей на-прямок здатний залучити зорієнтованих на перспективу інвесторів як із суспільного, так і з приватного секторів. У результаті ця про-грама буде сприяти розвитку національних транспортних інфра-структур ще й тому, що вона орієнтована на часткове фінансування з державного бюджету, тим більше, що існуючі транспортні мережі вже не відповідають сьогоднішнім насущним потребам господарст-ва. Особливо це відноситься до нових держав Центральної, Східної та Південної Європи, Закавказзя, Середньої та Центральної Азії. Іс-нуюча інфраструктура транспортних шляхів у зазначених регіонах була розроблена протягом тривалого часу, головним чином для за-доволення національних потреб. З урахуванням інтеграційних про-цесів, що відбуваються як у розрізі цілого континенту, так і окре-мих його регіонів, назріла нагальна потреба в оптимізації існуючих національних інфраструктур, у створенні транспортних коридорів для перевезення пасажирів і вантажів. У кожному транспортному коридорі мають бути вивчені та проаналізовані варіанти комплекс-ного використання транспортних засобів, включаючи залізниці, во-дні шляхи, автомагістралі та повітряний транспорт.
Саме з цією метою Європейський Союз і Рада з Чорноморсь-кого економічного співробітництва на початку 90-х р. розробили проект транспортної інфраструктури в Чорноморському регіоні, Центральній та Східній Європі. У свою чергу, міжнародні фінансо-ві інститути, з огляду на важливість запропонованої програми, під-тримали її та виділили кошти для фінансування. Намічені програ-мою транспортні коридори містять автомагістралі, залізниці та, де-якою мірою, водні шляхи (головним чином Дунай). Проекти розви-тку транспортних коридорів вимагали детального ув'язування з уже існуючими транспортними ланками, портовим господарством і авіаційними засобами.
З огляду на ці умови Європейська економічна комісія ООН (ЄЕК ООН) запропонувала доповнити концепцію створення транс-портних коридорів новою ідеєю-організацією Пан-Європейського транспортного ареалу.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Реферат на тему: Міжнародне науково-технічне співробітництво

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок