Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Безкоштовно реферат на тему: Аналіз виробництва та реалізації продукції

Загрузка...

Аналіз виробництва та реалізації продукції / сторінка 11

Назва:
Аналіз виробництва та реалізації продукції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,95 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Під ритмічністю роботи підприємства розуміють рівномірне ви-конання складених завдань і планів-графіків кожним структурним підрозділом за певний проміжок часу.
Під ритмічністю випуску продукції розуміють суворе дотриман-ня планових графіків виробництва.
Ритмічність виробництва розглядається як важлива форма безпе-рервного, злагодженого, улаштованого і послідовного виробничого процесу за часом та в просторі.
Оцінка ритмічності роботи підприємств з масовим і великосерійним характером виробництва базується на оперативній інформації про виконання годинних, змінних та добових графіків.
Оцінка ритмічності роботи підприємств з одиничним випуском продукції базується на використанні звітів про виконання п'ятиден-них, декадних, місячних та квартальних планів.
Оцінка ритмічності виробництва проводиться шляхом визначен-ня коефіцієнта ритмічності (Кр) та коефіцієнта аритмічності (Кар) виконання робіт чи випуску продукції.
Коефіцієнти ритмічності роботи підприємства чи його структур-них підрозділів визначаються шляхом порівняння фактичного випуску продукції (чи обсягу виконаних робіт) за визначені проміжки часу з плановим. При цьому розрахунки виконують по фактичному обсягу продукції, але не більше плану. Обсяги виробництва за ко-роткі проміжки часу сумуються в місяць, квартал чи рік. Сумарний результат ділиться на плановий обсяг виробництва.
Коефіцієнт аритмічності роботи підприємства чи його структур-них підрозділів вираховується шляхом ділення обсягу продукції, що не одержана за зміну, добу, декаду чи місяць, на плановий випуск продукції. Його величина показує питому вагу продукції, недоодер-жаної у зв'язку з порушенням ритму роботи.
Коефіцієнт ритмічності повинен наближатись до 1, а коефіцієнт аритмічності - до 0, а Кр+ Кар = 1,0.
Зниження коефіцієнту ритмічності веде до неповного викори-стання виробничих потужностей, авралу та штурмівщини, браку в роботі і додаткових непродуктивних витрат матеріальних і грошових ресурсів, створення зверхнормативних залишків, невиконання плану виробництва та реалізації продукції і погіршує результативні показники роботи підприємства.
Контроль за ритмічністю випуску продукції здійснюють за графі-ками ритмічності, які будуються на підставі абсолютних або віднос-них даних про виконання добових чи змінних планів виробництва.
На ритмічність виробництва і реалізації продукції впливає комплектність.
Виділяють комплектність виробництва і комплектність продукції. Комплектність продукції - це повна відповідність продукції стан-дартам і технічним умовам, включаючи упаковку, забезпечення за-пасними частинами та інструментом. Комплектність виробництва - це випуск деталей і вузлів у кількості, кратній їх числу в одиниці продукції, з урахуванням залишків незакінченого виробництва.
Аналіз комплектності виробництва проводиться на підставі да-них технічної документації, оперативного обліку та інвентаризацій-них відомостей незакінченого виробництва.
Некомплектність виробництва веде до порушення ритму роботи в наступному періоді, гальмує виробничий цикл і заморожує обігові кошти.
Обсяг резервів збільшення випуску продукції за рахунок нала-годження ритмічної роботи аналізується шляхом множення різниці між найбільшим і середнім добовим випуском продукції на відповідну кількість діб в аналізованому періоді.
Аналіз резервів виробництва і реалізації продукції
Резерви виробництва і реалізації продукції розглядають-ся як науково обгрунтований запас виробництва для забезпечення гарантії виконання договорів поставки і як невикористані можливості зростання і вдосконалення виробництва продукції та його кінцевих фінансових результатів. Резерви випуску і реалізації про-дукції виникають постійно під впливом науково-технічного прогре-су, вдосконалення організації виробництва, праці й менеджменту. Невикористані можливості виробництва і реалізації продукції є ос-новним об'єктом аналітичного пошуку, оскільки при цьому визна-чається не лише втрачена вигода, а й оцінюються можливості та доцільність їх мобілізації. Доцільно виділити чотири етапи до-слідження резервів виробництва і реалізації продукції.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Аналіз виробництва та реалізації продукції

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок