Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> реферат безкоштовно: Аналіз виробництва та реалізації продукції

Аналіз виробництва та реалізації продукції / сторінка 6

Назва:
Аналіз виробництва та реалізації продукції
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,95 KB
Завантажень:
164
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

Різниця між величиною процентів виконання плану товарної продукції за фактичними цінами і за цінами плану свідчить, що зросла доля реалізації вигідних за цінами виробів, або підвищилась якість продукції.
Різниця у виконанні плану з нормативне чистої і товарної про-дукції показує, що зменшилась доля працемісткості продукції. Цей висновок підтверджується швидким зростанням заробітної плати і зменшенням матеріальних витрат.
Після загальної оцінки виконання плану випуску продукції пе-реходять до аналізу плану реалізації продукції (реалізованою вва-жається продукція, оплачена покупцями, гроші за яку поступили на розрахунковий рахунок).
Вироблена підприємством продукція реалізується споживачам у відповідності до складених договорів. Реалізація є економічним важелем та інструментом управління, засобом поєднання вироб-ництва та споживання, показником оцінки діяльності підприєм-ства, джерелом формування фондів економічного стимулювання, найголовнішою умовою забезпечення безперервного процесу відтво-рення. Жодне суспільство не може безперервно виробляти, тобто відтворювати, не перетворюючи безперервно певної частини сво-го продукту знов у засоби виробництва, чи елементи нового ви-робництва.
Вироблена підприємством товарна продукція може бути реалізо-вана покупцям після її упаковки і доставки на станцію відправлення. Момент випуску продукції не співпадає з моментом її відванта-ження, а в силу діючих форм розрахунків - з моментом оплати. Все це приводить до виникнення складських запасів готової продукції та залишків відвантажених товарів, не оплачених покупцями.
Обсяг реалізованої продукції визначають за формулою:
РП = 31 + ВП - Виб – 32
де 31, 32,- залишки готової продукції на складі і в дорозі на початку і на кінець періоду; ВП - випуск продукції за звітний період; Виб - інші вибуття продукції.
Обсяг реалізації товарної продукції планується самим підприєм-ством згідно складених договорів і місткості ринку. Оцінка діяльності підприємства за реалізованою продукцією має переваги: упереджується виготовлення продукції, яка не має попиту; посилюється контроль за ритмічністю підприємства; упереджуються відхилення від плану виробництва; прискорюється обіговість коштів.
З реалізацією продукції оновлюються витрати на виробництво та виявляється створений у процесі виробництва прибуток.
Аналіз реалізації продукції забезпечує визначення обгрунтова-ності плану; вивчення показників, які характеризують виконання плану; визначення факторів, які впливають на виконання плану; виявлення резервів збільшення реалізації продукції.
Аналіз реалізації продукції розпочинається з перевірки обгрунто-ваності планового обсягу, ув'язки його з випуском і відвантаженням, завданнями та зобов'язаннями з постачання продукції у відповідності з укладеними договорами.
На обсяг реалізації продукції впливають більше 500 факторів.
Виконання плану реалізації характеризується обсягом, асорти-ментом, якістю, структурою та напрямками реалізації продукції, сту-пенем виконанням договорів зі споживачами, іншими показниками.
За умов ринкової економіки важливе виконання плану реалізації продукції за асортиментом. При невиконанні плану за асортиментом підприємство порушує умови господарських договорів і несе матері-альну відповідальність, перед споживачами. При цьому сплата штрафів та неустойок за порушення умов договору не звільняє підприємство від поставки продукції, виконання робіт чи надання послуг. Договір поставки має бути виконаний повністю за обсягом, номенклатурою і якістю виробів, а також за строками постачання.
При визначенні рівня виконання плану реалізації продукції за договорами співвідносять плановий обсяг реалізації за мінусом вар-тості недопоставлених покупцям видів виробів (виділених у догово-рах самостійними позиціями) до планової суми реалізації. Перевико-нання плану реалізації за іншими видами виробів або іншим покупцям не зараховується. Це означає, що план реалізації за договорами може бути виконаний не більше, ніж на 100%. Показник виконання плану з врахуванням договорів є основним оціночним показником роботи підприємств в ринкових умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: Аналіз виробництва та реалізації продукції

Схожі роботи:


BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок