Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання

Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання

Назва:
Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,91 KB
Завантажень:
410
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання


Постановка проблеми. У перші роки незалежності України сформувалося негативне ставлення до явища банкрутства. Дана ситуація пояснюється тим, що за умов командно-адміністративної економіки протягом тривалого часу заперечувалася сама можливість банкрутства підприємств, а поява значної їх кількості лише посилила негативне став-лення до цього явища.
На сьогодні банкрутство підприємств в Україні сприймається в суспільстві неодно-значно, адже, з одного боку, банкрутство важливе як засіб усунення з ринку неплато-спроможних підприємств, а з іншого – запровадження широкої системи банкрутства, враховуючи низький технічний рівень і значну кількість неплатоспроможних підприємств, може призвести до дезорганізації всієї системи народного господарства України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття. Зважаючи на актуальність, проблему банкрутства підприємств неодноразово досліджували у своїх працях такі вчені, як
С.Г. Бєляєв, В.І. Кошкін, А.П. Градов, Б.І. Кузін, Г.П. Іванов, В.А. Кашин, А.І. Семя-ніхін, Г. Таль, О.В. Раєвнєва, В.М. Андрєєва, М.М. Берест. Незважаючи на повноту проведених досліджень вищезазначеними авторами, до цього часу залишається маловивченим питання особливості явища банкрутства підприємств в Україні. Розв’я-зання цієї проблеми започатковане у працях таких вітчизняних вчених, як Є.М. Андрущак, І.В. Тинний, Л.С. Ситник, Л.О. Лігоненко, проте, на нашу думку, необхідно вказати на відсутність у працях цих авторів комплексного підходу до вивчення даного питання.
Формування цілей статті (постановка завдання). Автор статті ставить за мету вивчити особливості банкрутства підприємств в Україні як неоднозначного та суперечливого явища. Адже банкрутство, з одного боку, несе в собі оздоровче начало і тому є позитивним явищем для економіки України, проте з іншого – в Україні в більшості випадків банкрутують саме підприємства великого та середнього бізнесу, які становлять основу вітчизняної економіки.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідно зазначити, що на сьогодні бан-крутство підприємств в Україні сприймається в суспільстві неоднозначно. Оскільки, з одного боку, як уже зазначалося, банкрутство є засобом усунення збиткових підприємств, які в подальшому не спроможні здійснювати свою виробничо-господарську діяль-ність, а з іншого – в кожному конкретному випадку банкрутство підприємства безумовно стає трагедією для його власників, працівників, які втрачають робочі місця, партнерів по бізнесу, які в разі визнання підприємства банкрутом навряд чи зможуть повернути його заборгованість перед ними. До того ж, це стає проблемою і для держави, яка в даному випад-ку втрачає платників податків, що негативно позначається на її фінансових мож-ливостях та виконанні покладених на неї функцій. Крім того, банкрутство особливо небезпечних підприємств може мати негативні соціально-екологічні наслідки. Вони зумов-лені заподіянням шкоди життю та здоров’ю громадян, їх майну та навколишньому природному середовищу. А банкрутство великих, так званих містоутворюючих підпри-ємств, які мають стратегічне значення для країни, знижує її економічний потенціал та негативно позначається на рівні розвитку регіону їх розташування.
Негативне ставлення до явища банкрутства в Україні також пояснюється ще й тим, що за умов командно-адміністративної економіки протягом тривалого часу заперечу-валася навіть можливість банкрутства підприємства. Сама ідеологія командно-адміні-стра-тивної системи господарювання відкидала можливість банкрутства суб’єктів госпо-дарювання у соціалістичній економіці. Дане явище в більшості літературних джерел з економіки того часу навіть не розглядалося як таке, оскільки вважалося, що банкрутство характерне лише для капіталістичної економічної системи.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Феномен банкрутства підприємств в Україні в сучасних умовах господарювання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок