Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> реферат на тему: Оцінка фінансово-господарського стану ВАТ "Укрпластик"

Оцінка фінансово-господарського стану ВАТ "Укрпластик" / сторінка 3

Назва:
Оцінка фінансово-господарського стану ВАТ "Укрпластик"
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,10 KB
Завантажень:
135
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Розраховуються такі коефіцієнти.
Коефіцієнт фінансової залежності як відношення величини загаль-ної суми господарських засобів (ф 1) до величини власного капіталу:
ряд. 280
----------
ряд. 380
81497,9
Коефіцієнт фін. залежн. у 2001 р. = ---------- = 1,57
51923,9
115953,7
Коефіцієнт фін. залежн. у 2002 р. = ------------ = 1,7
67829,7
Коефіцієнт оборотності
Для забезпечення нормальних умов діяльності підприємства воно вимушене тримати певні запаси, що, звичайно, вилучає частину капі-талу з обігу і зменшує його прибутковість.
Для визначення тенденції оборотності обігових коштів розрахо-вується коефіцієнт оборотності як відношення виручки від реалі-зації до суми оборотних засобів підприємства:
ряд. 010 (ф. № 2)
----------------------------------------------
ряд. 260 (ф. № 1) + ряд. 270 (ф. № 1)
51768
Коефіцієнт оборотн. обіг. кош. у 2001 = ----------------- = 1,26
40892,8 + 17,1
126509,3
Коефіцієнт оборотн. обіг. кош. у 2002 = ---------------- = 2,64
47859,1 + 9,3
Зменшення коефіцієнта, розрахованого на кінець звітного періо-ду, та порівняння його на початок року свідчить про обіговість коштів.
 


Додаток А. Інформація про основні засоби та фінансові зобов’язання ВАТ “Укрплаcтик” за станом на 31 грудня 2002 року
Основні засоби
Найменування основних засобів | Власні основні засоби (тис.грн.) | Орендовані основні засоби (тис.грн.) | Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду
1.Виробничого призначення:   | .7   | .3     | .7   | .3
- будівлі та споруди   | .4   | .0     | .4   | .0
- машини та обладнання   | .4   | .1     | .4   | .1
- транспортні засоби  | .0  | .8    | .0  | .8
- інші  | .9   | .4    | .9   | .4
2.Невиробничого призначення:      
- будівлі та споруди      
- машини та обладнання      
- транспортні засоби      
- інші      
Усього   | .7   | .3     | .7   | .3

Фінансові зобов'язання
Види зобов'язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис.грн.) | Відсоток за користування коштами (% річних) | Дата погашення 
Кредити банку | Х  | ,8 | Х | Х
у тому числі:     
Кредитна лінія на закупку сировини в Укрексімбанку  | .03.2000   | .01  | .08.2001 
Зобов'язання за цінними паперами | Х  | ,5 | Х | Х 
за векселями (всього) | Х  | ,5 | Х | Х 
Податкові зобов'язання | Х  | ,9 | Х | Х 
Інші зобов'язання | Х  | ,8 | Х | Х 
Усього зобов'язань | Х  | Х | Х

Додаток Б. Баланс ВАТ “Укрпластик” на грудня, 2002 р.
Форма №1    | Код за ДКУД | 1801002
Одиниця виміру: тис.грн.
A К Т И В | Код рядка | 31 Грудня, 2001 р. | 31 Грудня, 2002 р.
1 | 2 | 3 | 4 
A К Т И В     
І. Необоротні активи     
Нематеріальні активи:     
залишкова вартість   | 010   | 2,3   | 8,1  
первісна вартість   | 011   | 4,1   | 13,3  
знос   | 012   | 1,8   | 5,2  
Незавершене будівництво   | 020   | 497,9   | 1832,8  
Основні засоби:     
залишкова вартість   | 030   | 39950,7   | 66107,3  
первісна вартість   | 031   | 75936,7   | 113396,6  
знос   | 032   | 35986   | 47289,3  
Довгострокові фінансові інвестиції:     
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств   | 040    
інші фінансові інвестиції   | 045   | 137,1   | 137,1  
Довгострокова дебіторська заборгованість   | 050    
Відстрочені податкові активи   | 060    
Інші необоротні активи   | 070    
Усього за розділом І   | 080   | 40588   | 68085,3  
ІІ.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Оцінка фінансово-господарського стану ВАТ "Укрпластик"

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок