Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Види ризиків інвестиційних проектів

Види ризиків інвестиційних проектів

Назва:
Види ризиків інвестиційних проектів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,44 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Види ризиків інвестиційних проектів.


Прийняття практично будь-якого інвестиційного проек-ту не може ігнорувати міру ризику, причому у країнах з нестабільною ринковою економікою ризики підприємців-інвесторів особливо великі. Майбутні доходи від проектів можуть несподівано суттєво зменшитися через низку при-чин, які точно спрогнозувати дуже важко чи навіть не-можливо. Серед них слід вказати на такі, наприклад, як непередбачена втрата позиції інвестора на ринку через незалежні обставини, які знаходяться поза його впливом, різке зростання цін на фактори виробництва (сировину, робочу силу тощо), зростання вимог держави у сфері опо-даткування, екології, політичні катаклізми.
Ось чому прийняття інвестиційних рішень повинно грун-туватись на оцінці ризикованості вкладення грошей у той чи інший проект. Прибутковість, рентабельність інвес-тиції — її найважливіший критерій, однак завжди дово-диться мати на увазі, що максимізація рентабельності за рахунок високоризикових операцій тягне за собою небез-пеку для фінансової стійкості підприємства і, врешті-решт, не сприяє зростанню його іміджу на ринку.
Під ризиком інвестування розуміють міру мінливості або невпевненості у майбутніх надходженнях або у майбутніх прибутках від інвестування.
У деяких випадках оцінка міри ризику різних варіантів інвестування піддається осмисленню на базі загальної обіз-наності інвестора в економічній ситуації, що склалася на той чи інший момент, завдяки його інтелекту та вмінню адекватно оцінювати ринкову ситуацію. Якщо, наприклад, український інвестор розглядає чотири альтернативні ва-ріанти вкладення грошей: 1 — вкласти в ощадний банк; 2 — у гру на тоталізаторі; 3 — в акції підприємства, що приватизується; 4 — у товари для подальшого перепрода-жу, то неважко розташувати ці проекти за мірою нарос- тання ризику, а саме 1,4,3,2. Але найчастіше подібне ран-гування проектів за мірою ризику потребує більш склад-ної аналітичної роботи, в тому числі з використанням еле-ментів теорії ймовірностей.
У фінансовому аналізі ефективності інвестицій у ризико-вому середовищі виходять з того, що віддача (доход, прибу-ток) від вкладення грошей повинна бути прямо пропорцій-ною мірі ризику. Саме аналіз співвідношення ризику і до-ходу є підґрунтям для оцінки доцільності інвестування.
Оцінка ризику, звичайно, залежить від рівня ризику одер-жання очікуваних доходів від втілення проекту і часу, упродовж якого здійснюється реалізація проекту (час ри-зику).
Рівень ризику визначається експертним шляхом, вихо-дячи з об'єкту інвестування.
Час ризику залежить від умов інвестування та експлуа-тації проекту: чим він більший, тим більший ризик. Інве-стор, якщо він вкладає гроші на триваліший термін, має одержати додатковий доход за те, що взяв на себе ризик часу.
Для оцінки доходу від інвестування з урахуванням ри-зику відштовхуються від мінімальної (безпечної) ставки, наприклад, від ставки доходності короткотермінових об-лігацій державних внутрішніх позик. Прийнятним вва-жається рівень доходності інвестицій, який включає без-печну ставку і премію за ризик. У свою чергу премія за ризик залежить від імовірності настання тих чи інших очікуваних варіантів результативності інвестицій.
Можливість (шанс) одержати певний рівень доходів на інвестицію і прийняти рішення щодо надання переваги менш ризикованим проектам може досягатися шляхом обчислення імовірних значень доходності проектів за та-ким алгоритмом: на кожний з інвестиційних проектів визначають кілька (наприклад, три: оптимістичний, стри-маний, песимістичний) варіантів дисконтованих доходів. Далі, використовуючи експертні оцінки значень імовірно-
стей настання кожного з варіантів, розраховують імовірну суму доходів і за критерієм мінімуму розмаху варіації між найбільшим і найменшим значеннями доходності різних проектів роблять висновок про те, якому з них надати пе-ревагу.
Розглянемо описаний алгоритм спочатку на спрощено-му прикладі (вартість проектів і розрахунковий період їх функціонування однакові).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Види ризиків інвестиційних проектів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок