Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Особливості формування світових цін

Особливості формування світових цін

Назва:
Особливості формування світових цін
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,89 KB
Завантажень:
296
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Особливості формування світових цін


У міжнародному економічному і статистичному аналізі при-йнято виділяти дві основні групи світових цін: на продукцію обро-бної промисловості та на сировину.
Світові ціни продукції обробної промисловості. В якості сві-тових цін продукції обробної промисловості, як правило, виступа-ють експортні ціни великих компаній-виробників і експортерів цієї продукції. Базою імпортних цін є ціни, що формуються цими ком-паніями на внутрішньому ринку.
Неоднорідність внутрішніх цін великих компаній обробноїпромисловості визначає і значні розходження заснованих на них світових цін.
Проілюструємо це на прикладі найбільш складного світового ринку кінцевої продукції - ринку машин та устаткування.
Насамперед треба підкреслити, що світовий ринок продукції машинобудування - поняття досить умовне: воно приховує безліч у тій чи іншій мірі взаємозалежних ринків різних машин та устатку-вання зі своїми відмінностями й особливостями. Загальне в цих ри-нків - формування світових цін на базі експортних цін великих компаній - основних виробників і експортерів відповідних видів машин та устаткування. Основні виробники, як правило, зосере-джені, насамперед, у розвинутих, особливо у провідних капіталіс-тичних країнах. Внутрішні ринки більшості машин і устаткування відрізняються високим ступенем концентрації пропозиції, у тому числі і на базі розвинутої системи спеціалізації. Однак у масштабі всього світового ринку машин і устаткування через значні якісні відмінності та велику кількість виробників спостерігається дуже сильна конкуренція (гостріша, ніж на внутрішніх ринках).
Інша характерна риса світових ринків машин і устаткування -істотні розходження у світових цінах на однорідну продукцію за-лежно від вибору виробника-експортера (через великі розходження в їх витратах), наприклад, цінові переваги японських компаній при високій якості їх продукції.
У посиленні неоднорідності світових цін на машини й устат-кування важливу роль відіграють такі три фактори.
Перший - врахування у ціні (і внутрішній, і тим більше світо-вій) окремих фаз життєвого циклу, що проходить виробництво того чи іншого виробу. Найчастіше виділяються три фази: впроваджен-ня, зростання та зрілості. У період впровадження рівень цін зазви-чай високий і його еластичність за попитом (тобто залежність від зміни попиту) низька. На фазі зростання найбільшою мірою вияв-ляється цінова конкуренція; цим обумовлюється велике поширення відносно низьких цін. На фазі зрілості відбувається підвищення цін через зростання витрат і посилення нецінової конкуренції. Відзна-чені закономірності мають загальний характер і на окремих ринках помітно видозмінюються під впливом тих чи інших факторів (на-приклад, якщо компанія може досить тривалий період миритися зі збитковістю нових видів машин і устаткування у фазі їх впрова-дження або за рахунок коштів від продажу іншої продукції, або найчастіше у випадках великих науково-технічних новинок - за ра-хунок фінансової підтримки держави).
Другий - ступінь універсальності відповідних машин і устатку-вання. При універсальному характері машинобудівної продукції фор-мується масове виробництво, що веде до зниження витрат виробницт-ва та відповідно цін. При спеціалізованому характері продукції вироб-ництво обмежується дрібними серіями чи окремими екземплярами, що призводить до підвищення витрат виробництва та цін. Тому світові ринки машин і устаткування, виробництво яких є універсальним, ха-рактеризуються більшою ціновою конкуренцією та відповідно повіль-нішим зростанням цін (наприклад, машини й устаткування споживчо-го призначення, електротехнічні вироби тощо).
Третій - взаємозв'язок значної частини світової торгівлі машин і устаткування з інвестиційними процесами в країнах-імпортерах. Це додає деяких особливостей функціонуванню відповідних ринків і процесів ціноутворення на них. Також це сприяє поширенню фінан-сування купівлі машин і устаткування за допомогою надання покуп-цям кредитів, умови яких пов'язані з конкуренцією, а іноді і з укла-денням угод міждержавного характеру.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Особливості формування світових цін

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок