Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Статистика соціального обслуговування

Статистика соціального обслуговування

Назва:
Статистика соціального обслуговування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,30 KB
Завантажень:
310
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
На тему:
Статистика соціального обслуговування


Рівень життя населення розглядають у вузькому та широкому розумінні слова. Рівень життя у вузькому розумінні — досягну-тий рівень споживання населенням матеріальних благ та послуг, що обумовлюється відповідними рівнями та структурою доходів. Напрямки статистичного вивчення цих аспектів рівня життя нами розглянуті у двох попередніх підрозділах.
Рівень життя в широкому розумінні слова включає в себе весь комплекс соціально-економічних умов життя. І якщо вив-ченню економічних умов виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ присвячені майже всі попередні розділи II час-тини підручника, то деякі аспекти статистики соціальних умов життя ми вперше розглянемо зараз.
Надання соціальних послуг як і оцінка рівня їх розвитку та ступеню впливу на рівень життя у зв'язку з численними видами цих послуг потребують специфічного підходу до розрахунку ста-тистичних показників та їх аналізу. При цьому виходять з того, що послуга — це корисна діяльність чи корисний ефект, що створюється у ході цілеспрямованої діяльності, яка направлена на задоволення певних потреб. Послуги відбиваються в особли-вих споживчих вартостях, які можуть задовольнити потреби тільки в процесі створення послуг, коли витрачається праця для надання послуг.
У свою чергу соціальні показники визначаються з урахуван-ням конкретних галузей і повинні бути спрямовані на одержання інформації, необхідної для прийняття фактичних заходів для за-доволення соціальних потреб.
У практиці розроблені і використовуються різні системи соці-альних показників. Структура такої системи визначається її при-значенням. Базовою для інших систем є система для соціальної та демографічної статистики (ССДС), яка була розроблена Статис-тичним бюро ООН у 1975 році та організована за принципом життєвого циклу. Поширений в Європі Перелік соціальних пока-зників (ОЕРС) побудований за принципом соціальних цілей, а Система основних соціальних показників (РЕВ), яка використо-вується з невеликими вдосконаленнями і в нашій країні, — за принципом програмного розвитку. Відмінності в принципах по-будови породжують, у свою чергу, і відмінності в змісті конкрет-них підсистем або блоків соціальних показників.
ССДС як базова пропонує розподіл показників на такі під-системи:
1. Чисельність та склад населення, народжуваність, смертність та міграція.
2. Сім'ї та домогосподарства.
3. Соціальні класи.
4. Розподіл доходів, споживання та нагромадження.
5. Житловий фонд.
6. Розподіл часу та використання дозвілля.
7. Соціальне забезпечення та соціальна допомога.
8. Освіта.
9. Зайнятість та безробіття.
10. Охорона здоров'я та медичне обслуговування.
11. Громадський порядок: безпека та правопорушення.
Показники перших чотирьох підсистем були розглянуті вище.
Статистика житлового фонду повинна розглядатися ши-рше, ніж тільки статистика наявності та змін, які відбуваються в забезпеченні населення помешканнями для проживання. Для оцінки задоволення життєво-побутових потреб населення та створення необхідних умов для повноцінного відпочинку людей слід виділити розділ, який можна назвати статистикою жит-лово-комунального господарства (ЖКГ), а показники його умовно можуть бути віднесені до таких груп:*
житловий фонд, нове будівництво, реконструкція та зне-сення;*
житлові умови проживання;*
обслуговування та фінансування житлового фонду. Джерелами статистичного вивчення житлового фонду є:
звіти житлових організацій, інвентаризація та переписи (або одночасні обліки) житлового фонду. Інвентаризацію проводять спеціальні організації (бюро технічної інвентаризації), що зна-ходяться в складі житлових та комунальних організацій місце-вих адміністрацій. При цьому одержують дані про місцезнахо-дження, призначення, належність та оцінку будови, її головні будівельні ознаки, дату спорудження будови та її технічний стан. Для характеристики житлового фонду за окремими озна-ками провадять його статистичне групування. Типи групувань при цьому такі:
1) за призначенням приміщень — житлові, нежитлові;
2) за правом власності — місцевих адміністрацій, кооператив-них підприємств, в особистій власності;
3) за типом будови — щодо матеріалу стін та перекрить;
4) за поверховістю — мало- (1—2), середньо- (3—5), багато-(6—15) та високоповерхові (вище 15 поверхів);
5) за внутрішнім благоустроєм — електричне освітлення, во-да, газ, каналізація, сміттєпровід та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Статистика соціального обслуговування

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок