Головна Головна -> Реферати українською -> Економічні теми -> Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання

Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання

Назва:
Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,51 KB
Завантажень:
480
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання
Капітальні вкладення підприємств-інвесторів забезпечуються
фінансовими ресурсами з різних джерел. Фінансові ресурси, що спря-
мовуються на фінансування капітальних вкладень підприємств-ін-
весторів, можуть бути сформовані за рахунок:
· власних джерел фінансових ресурсів інвесторів;
· позикових джерел фінансових ресурсів інвесторів;
· залучених джерел фінансових ресурсів інвесторів;
· бюджетних інвестиційних асигнувань;
· коштів позабюджетних фондів;
· інших власних джерел фінансових ресурсів інвесторів;
· коштів іноземних інвесторів.
Склад джерел фінансування, що спрямовуються на капітальні
вкладення, залежить від рівня централізації здійснюваних капіталь-
них вкладень, а також від того, хто є інвестором і яка його форма
власності.
Інвестор — це юридична (фізична) особа, що приймає рішення
про вкладення власних, позикових або залучених коштів у формі ка-
пітальних вкладень в об’єкти будівництва.
Якщо інвесторами державних капітальних вкладень є органи дер-
жавної влади всіх рівнів, то джерелами фінансування таких капіталь-
них вкладень є кошти відповідних бюджетів, позабюджетних фондів
і позикових коштів. Бюджетні кошти виділяються на фінансування
об’єктів виробничого призначення підприємствам тоді, коли ці
об’єкти включені до складу цільової комплексної програми, що за-
тверджується Кабінетом Міністрів України.
Обсяги бюджетних коштів, що виділяються на фінансування
відповідних видів державних капітальних вкладень, передбачають-
ся в бюджетах відповідних рівнів.
Обсяги позабюджетних фондів, що спрямовуються на фінансування
державних капіталовкладень, встановлюються при розподілі коштів
відповідних позабюджетних фондів. Обсяги позикових коштів, що
спрямовуються на фінансування державних капітальних вкладень, ви-
значаються як різниця між передбаченим обсягом відповідного виду
державних капіталовкладень і наявних джерел їх фінансування.
Державні підприємства й організації, а також засновані на колек-
тивній формі власності забезпечують капітальні вкладення власни-
ми, залученими і позиковими джерелами фінансових ресурсів. При
цьому власні джерела фінансування капітальних вкладень підпри-
ємств складаються з внесків засновників (при створенні колектив-
них підприємств), прибутку амортизаційних відрахувань й інших
джерел.
Внески засновників формуються в обсягах, передбачених установ-
чим договором. Внески засновників, що надійшли у грошовій формі,
звичайно вкладаються спочатку у придбання основних фондів, тоб-
то використовуються як джерела фінансування створюваних основ-
них фондів.
Прибуток як одне з основних власних джерел фінансування роз-
ширення капітальних вкладень підприємств, що працюють у ринко-
вих умовах, спрямовується на фінансування відповідних витрат з ме-
тою розширення основних фондів в обсягах, що передбачаються
підприємствами при розподілі.
Амортизаційні відрахування є основним власним джерелом фінан-
сування простого відтворення основних фондів підприємств. Розмір
амортизаційних відрахувань на повне відтворення основних фондів
підприємств визначається множенням встановлених норм аморти-
зації на балансову вартість відповідних груп основних фондів, що
використовуються у виробничому процесі.
При здійсненні капітальних вкладень господарським способом у
підприємств утворюються додаткові власні джерела фінансування
таких вкладень. До них належать планові нагромадження, економія
від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, мобілізація
внутрішніх ресурсів у будівництві.
Планові нагромадження в будівництві, що здійснюється госпо-
дарським способом, визначаються виходячи зі встановленого (роз-
рахованого) розміру надходжень і вартості будівельно-монтажних
робіт, що виконуються господарським способом.
Економія від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт,
що виконуються господарським способом, визначається в розмірі
встановленого відсотка від суми собівартості будівельно-монтажних
робіт, що виконуються господарським способом.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Джерела фінансування капітальних вкладень, їх формування і використання

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок